- Vi har flere kort å spille ut

RØROS: - Dagens krisesituasjon i politi-Norge går ikke over av seg selv. Dersom ikke regjeringen og justisministeren forstår at de sitter med ansvaret og handler deretter, har vi flere kort å spille ut og mange alternative innfallsvinkler.

Saken oppdateres.

Det sier lederen i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen til Adresseavisen. Han er klar til å ta i mot justisminister Knut Storberget som kommer til forbundets landsmøte på Røros onsdag.

- Lys i tunnelen

- Nå må bjella for alvor henges på katten, slik at det ikke lenger er tvil om at det er politikerne, med regjeringen i spissen, som er ansvarlig for den dramatiske svekkelsen som i realiteten skjer i politietaten. Det er grenser for hvor lenge dagens situasjon kan fortsette. Regjeringen sitter med nøkkelen, og etter to måneder oppfatter jeg et visst lys i tunnelen. Justisminister Knut Storberget har tatt kontakt med meg og bedt om samtaler og dialog, sier Johannessen.

Les også: - Folket støtter opp om politiet

Han viser til at polititjenestemenn over hele landet de siste ti månedene har jobbet på en slik måte at det er registrert 20.000 brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Bare i Sør-Trøndelag er det i løpet av seks måneder registrert 1391 slike brudd.

- Kraftig dokumentasjon

- Når våre medlemmer de siste to månedene har forholdt seg til og jobbet i tråd med arbeids- og fritidsbestemmelsene, har de samtidig sørget for en kraftig dokumentasjon av den krisen vi står overfor. Både arbeidsforhold, lønns-, utdannings- og rekrutteringspolitikk har vært neglisjert i en lang årrekke. Gjennom lojalt å stille opp, langt ut over det som loven egentlig tillater, har vi faktisk dekket over den krisen som politikerne har ansvaret for, sier Johannessen.

- Vi får vente og se hva han sier før jeg kommenterer at han ikke vil diskutere med landsmøtet. Men når han likevel har sagt at han vil snakke med meg, tar jeg det som et signal om at alvoret begynner å sige inn. Vi registrerer også en gledelig oppslutning fra opposisjonspartiene, og vi ser også at krefter innenfor regjeringspartiene begynner å trekke rett vei, sier PF-lederen.

Han viser til at Senterungdommen i helgen vedtok en resolusjon om behov for en kraftig opprusting av politiet.

Mange er frustrert og forbannet

- Vi har også merket oss at politidirektør Ingelin Killengreen har uttalt at hun er bekymret for lønnsnivå, arbeidsforhold og rekruttering til politiet, og vi synes at både hun og de fleste politimestrene innad har jobbet godt og ansvarlig i forhold til problemene. Men utad synes jeg at de har vært for lite synlige, både som samfunnsaktører og premissleverandører. De har virket mest opptatt av å dekke over problemene, for ikke å skremme folk flest, sier Johannessen.

Han fremholder at svært mange polititjenestemenn både er svært frustrert og forbannet over ikke å bli tatt på alvor, men stemples som uansvarlige aksjonister.

- Selv er jeg også blant dem som er forbannet, fordi mine medlemmer ikke blir verdsatt for den viktige samfunnsrollen de har i et moderne demokrati, sier Arne Johannessen.

På forsiden nå