Tre av fire gårdsbruk nedlagt på 50 år

Tre av fire gårdsbruk her i landet har lagt ned driften siden 1959, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Saken oppdateres.

I alt har 150. 000 jordbruksbedrifter avviklet driften i perioden fra 1959, men samtidig er jordbruksarealet i drift blitt større.

Den gjennomsnittlige årlige melkeproduksjonen til en ku og den gjennomsnittlige kornavlingen per dekar har så godt som doblet seg i samme perioden, viser SSB-oversikten

Like etter andre verdenskrig var det i overkant av 213.000 jordbruksbedrifter i Norge. I 1959 var antallet redusert til noe under 200.000. I 2007 var det omkring 51.000 jordbruksbedrifter igjen. På knapt 50 år er dermed antallet jordbruksbedrifter redusert til en firedel.

Jordbruksarealet er imidlertid større i dag enn i 1959. I 1959 var det 9,8 millioner dekar jordbruksareal i drift, mens det i 2007 var 10,3 millioner dekar. Fra 1949 til 2006 er omtrent 1 million dekar dyrket eller dyrkbar jord omdisponert til formål som hindrer framtidig jordbruksproduksjon.

På forsiden nå