Sp vil utrede høyhastighetsbane

Senterpartiet åpner for høyhastighetsbane mellom Oslo, Göteborg, Trondheim, Bergen, Haugesund og Stavanger.

Saken oppdateres.

Partiets landsmøte vedtok søndag å utrede spørsmålet. Sp vil også innføre en vrakpant på 40.000 kroner ved bytte til miljøvennlig bil og aktivt ta i bruk avgifter for å fremme salget av null- og lavutslippsbiler.

Senterpartiet går også inn for å øke bevilgningene til fornybar energi med inntil 8 milliarder kroner hvert år, styrke satsingen på biovarme og etablere et statlig selskap for utvikling av vindkraft. Sp vil også jobbe for at det grønne sertifikatmarkedet med Sverige endelig skal være på plass i løpet av året.

Sp-landsmøtet mener dessuten at matsikkerhet må inn i klimaavtalen, selv om partiet medgir at økt matproduksjon vil gi økte utslipp. Senterpartiet går også inn for større lokal styring over motorferdsel i utmark, og krever at en ny motorferdselslov som er under utarbeidelse, blir så «ubyråkratisk som mulig».

Partiet uttaler dessuten at momsreglene begrenser aktiviteten i lag og organisasjoner, og går derfor inn for å fjerne momsen på varer og tjenester på frivillig arbeid.

På forsiden nå