Sp sier ja til likelønnspott

Senterpartiet støtter Likelønnskommisjonens forslag om en egen kvinnepott i lønnsoppgjørene.

Saken oppdateres.

I en uttalelse som ble vedtatt under landsmøtet i Ålesund lørdag, viser partiet til skjevfordelingen av lønn mellom manns- og kvinnedominerte yrker.

– Vi trenger å rekruttere mange flere til å utføre fellesskapsoppgavene i framtida. Disse yrkene er i stor grad kvinnedominerte og utfører viktige oppgaver på vegne av samfunnet, noe som ikke gjenspeiles i lønna, heter det i uttalelsen.

På forsiden nå