Likestillingsslag på Sp-landsmøtet

Senterpartiet vil ha tredelt foreldrepermisjon, men sa nei til forslaget fra ungdomspartiet om å gå inn for kvinnelig verneplikt.

Saken oppdateres.

Da Sp-landsmøtet i Ålesund gikk til votering over nytt partiprogram søndag, var det likestillingssakene som skapte størst spenning. I tråd med innstillingen fra sentralstyret gikk partiet inn for å videreføre kontantstøtten i justert form og innføre tredelt foreldrepermisjon, der en del er forbeholdt far.

Forslaget fra Senterungdommen om kvinnelig verneplikt falt, men det var jevnt under avstemmingen og en kontravotering måtte til.

– Det er kjedelig. Forslaget er viktig, og vi jobbet mye for å få gjennomslag. Men ungdommene som støtter forslaget, vil være her om fire år også, når et nytt partiprogram skal vedtas, sier leder Christina Ramsøy i Senterungdommen til NTB.

Sa nei

Nyvalgt nestleder Trygve Magnus Slagsvold Vedum var blant motstanderne av forslaget.

– Jeg er redd verneplikt for begge kjønn vil rasere førstegangstjenesten. Derfor stemte jeg imot forslaget, sier han.

Også partileder Liv Signe Navarsete sa nei til kvinnelig verneplikt, av hensyn til lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Hun ser forslaget i sammenheng med tredelt foreldrepermisjon.

– Vi vil ha tredeling av foreldrepermisjon fordi det vil gjøre noe med likelønnsgapet som har oppstått. Så lenge jentene tar ut mest i foreldrepermisjon, vil enda et år borte fra arbeidslivet øke lønnsgapet mellom kvinner og menn. Jeg er ikke prinsipielt imot kvinnelig verneplikt, men det må vente til vi har tettet dette gapet, sier Navarsete til NTB.

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) er motstander av tredelt foreldrepermisjon, så dette spørsmålet tegner til å bli et krevende forhandlingstema mellom de rødgrønne om en eventuell ny Soria Moria-avtale.

Kontantstøtte

Et annet stridstema i regjeringen er kontantstøtten. Senterpartiet er alene om å ville beholde ordningen som ble innført under Kjell Magne Bondeviks første regjering. Men under landsmøtet i Ålesund gikk partiet inn for å justere kontantstøtten slik at den for framtiden målrettes mot familier der en av foreldrene er hjemme med barn under to år.

Senterpartiet gikk som ventet også imot SVs heldagsskole og sier nei til obligatorisk skolefritidsordning. Sp vil også at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og på Møreblokkene skal vernes mot oljevirksomhet i kommende stortingsperiode.

– Vi har fått et godt program og ny politikk på viktige områder. Vi styrker skolesatsingen med flere lærere og mindre grupper. Vi sier nei til heldagsskolen, men ja til mer kvalitet og flere ressurser, sier Navarsete.

Nederlag

Hun og flertallet i sentralstyret vant fram i alle saker som ble votert over, med unntak av skattefradrag for enslige. Det såkalte «ungkarstillegget» ble vedtatt, men Navarsete tar ikke dette nederlaget så tungt.

– Nei, det lever jeg veldig godt med, sier hun.

Foreløpig har ikke Senterpartiet konkretisert hvor mye skattelette enslige bør få eller hvordan denne ordningen skal håndheves.

Ellers går Senterpartiet inn for en gradvis innføring av skolemåltid, intervju og krav om minst karakteren 4 i matte og engelsk ved opptak til lærerutdanningen og intensivkurs for elever som har strøket i et fag. Partiet vil også opprette et nytt direktorat for fjellforvaltning og utvide ordningen med å slette studielån for dem som bor og jobber i kommuner med differensiert arbeidsgiveravgift. I tillegg vil Sp jobbe for å øke stipend- og lånesatsene for studenter vesentlig.

På forsiden nå