Kjønnsgap blant ledere

Oslo (NTB): Lønnsforskjellen mellom kvinnelige og mannlige ledere er mye større enn i andre grupper. Kvinnene tjener bare tre firedeler av det de mannlige kollegene gjør.

Saken oppdateres.

Til sammenligning tjener den jevne kvinnelige arbeidstaker i snitt 87 prosent av en gjennomsnittlig manns lønn. Det kommer fram i undersøkelsen Norsk ledelsesbarometer, gjennomført av De Facto for organisasjonen Lederne. Funnene baserer seg på svar fra 3.300 norske ledere.


– Vi ser at lønnsforskjellene i denne typen stillinger er større enn i samfunnet generelt. Det er ingen tvil om at det er systematisk forskjell i belønningssystemene mellom menn og kvinner på ledernivå, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.


Skjevhetene i lederlønningene er uavhengige av stillingskategorier og yrkesgrupper med ujevn kjønnsfordeling.


De som har de suverent høyeste lønningene jobber i olje- og gass-sektoren, der årslønnen for ledere i snitt ligger på 726.000 kroner. Deretter følger rederibransjen, luftfart og bergverk. De lavest lønte lederne jobber i vekst- og attføringsbedrifter, hotell og restaurant, samt bil og transport. (©NTB)


På forsiden nå