Avverget streik, men for en høy pris

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) unngikk en omfattende streik i offentlig sektor, men prisen har vært å kaste regjeringens planlagte pensjonsmodell over bord.

Saken oppdateres.

Partene i offentlig sektor er blitt enige om å utsette meklingsfristen til neste onsdag. Etter et møte hos arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) onsdag ble det enighet om å forsøke å løse det vanskelige spørsmålet om pensjon før meklingen formelt blir gjenopptatt.

– Det skal ikke stå på meg eller departementet dersom partene vil ta pinsen i bruk for å komme fram til en løsning, sier statsråden til NTB.

Bare bruttomodell

Dag Terje Andersen var forsiktig med å røpe hva som er blitt drøftet i løpet av dagen, men sa tonen var konstruktiv og at det var lagt et godt grunnlag for videre samtaler.

– Jeg vil ikke si hva vi er kommet fram til på møtene, men det er en kjent sak at vi drøfter ulike former for bruttomodeller, sier Andersen.

Statsråden bekrefter dermed at regjeringens ønske om at pensjonen i offentlig sektor skal styres etter en såkalt påslagsmodell, noe som gjør det lønnsomt å stå lengst mulig i jobb, er lagt død. Tilbake står nå den såkalte bruttomodellen som organisasjonene krever. Ifølge dem er den modellen best egnet til å sikre full opptjening til full pensjonsutbetaling på 30 år, noe som er viktig for dem med lang utdanning.

– Like før streik

Leder i Unio, Anders Folkestad, bekrefter at det er organisasjonenes krav om å gå videre med bruttoprinsippet som ligger til grunn for de videre forhandlingene med staten. Han er betydelig mer optimistisk enn da den første fristen i forhandlingene gikk ut ved midnatt tirsdag kveld.

– Det var like før det var en streikesituasjon, men nå er det en reell mulighet for løsning ettersom regjeringen har erkjent alvoret, sier Folkestad til NTB.

Forhandlingsleder for KS, Per Kristian Sundnes, er glad for den videre prosessen med å forhandle direkte med staten og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Dette er en gedigen forhandling som er svært omfattende. Det skal etableres et nytt pensjonssystem som skal tilpasses og som skal vare i 50 år framover. Det er mildt sagt komplekse saker. Men påslagsordningen er ute, sier Sundnes.

Milliarder

Riksmeklingsmannen er stilt helt på sidelinjen i forhandlingene. I stedet har statsråden trådt inn som en leder av arbeidet med å finne fram til en felles plattform i pensjonsspørsmålet. Først når samtalene med Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klare vil partene gå til meklingsmannen og formelt gjenoppta prosessen der.

Resultatet av pensjonsforhandlingene berører nesten en tredel av arbeidstakerne i Norge og dreier seg om mange milliarder kroner årlig. I tillegg er det ulikheter mellom dem som er ansatt i staten og de ansatte i kommunene. Målet er likest mulig behandling, men ulike finansieringsformer og overføringer fra staten og folketrygden gir ulike utfordringer for forhandlerne.

En ny pensjonsavtale skal etter planen tre i kraft i 2011 dersom Nav får innført endringene i sitt datasystem.

 
På forsiden nå