- Anbefaler ikke andre soldater å stå frem med sine historier

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil likevel ikke kritisere 22-åringen fra Klæbu, som denne helgen gikk offentlig ut med detaljer fra et oppdrag i Afghanistan.

Saken oppdateres.

22-åringen fortalte i lørdagens utgave av UkeAdressa åpent om sitt halvår som skytter på panserstormvognen CV-90 i Afghanistan.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tror hun møtte 22-åringen under et besøk i Afghanistan.

- Jeg mener jeg traff henne ved en øvelse i Afghanistan. Hun og laget hennes har gjort en veldig god jobb. De kom i veldig vanskelige situasjoner, men gjorde jobben sin innen mandatet og engasjementsreglene som gjelder i ISAF.

LES OGSÅ: Drepte på oppdrag for Stortinget

- Ønsker du flere soldater velkommen til å fortelle sine historier fra engasjementet i Afghanistan?

- Jeg mener det er svært viktig med åpenhet om operasjonene som soldatene våre deltar i, og at samfunnet får en forståelse av situasjonen i Afghanistan og hva soldatene opplever. Samtidig vil jeg være meget forsiktig med å oppfordre våre ansatte til å gå ut med detaljer som kan knytte dem selv til spesifikke hendelser ettersom det kan gå ut over sikkerheten deres.

Hun forteller en sterk historie om en meget spesiell hendelse i Afghanistan. Historien hun forteller, er fra en situasjon som er vanskelig å forstå for andre, sier Strøm-Erichsen.

Strøm-Erichsen sier til Aftenposten.no at hun ikke vil anbefale andre soldater å gjøre det samme som 22-åringen, selv om hun ikke vil kritisere henne for å ha fortalt om sine erfaringer i detalj til Adresseavisen.Etter det Aftenposten kjenner til, har det vært delte meninger innen Forsvaret om det var riktig av soldaten å knytte seg selv til enkelthendelser i krigen i Afghanistan.- Sterk historie

Strøm-Erichsen presiserer samtidig at Forsvaret gjorde situasjonen som trønderen forteller om kjent for pressen, og orienterte i forkant om den planlagte operasjonen og i etterkant om at det hadde forekommet tap på opprørernes side.- Hva tror du norske avislesere tenker når de leser intervjuet?

- Jeg tror de tenker at dette er en sterk historie.

Strøm-Erichsen sier at også hun synes det er en sterk historie hun forteller.

- 22-åringen sier at spenning og penger var viktige motiver for henne da hun dro til Afghanistan. Hva slags motiver bør norske soldater ha for å reise til Afghanistan?

- Mange norske soldater i Afghanistan er yrkessoldater. Disse ser nok på opphold i Afghanistan som en del av denne jobben. Blant de vervede soldatene er det nok mange forskjellige motivasjoner for å reise, men jeg legger alltid vekt på det viktige oppdraget Norge har i Afghanistan når jeg snakker med soldatene som er der nede. Jeg opplever også at mange av de jeg snakker med, er veldig opptatt av dette.

 
På forsiden nå