Lakselus sprer dødelig parasitt

Bergen (NTB): En nyoppdaget parasitt viser at lakselus er langt farligere enn tidligere antatt. Lusen sprer den dødelige parasitten, som også kan smitte villfisk.

Saken oppdateres.

Virussykdommen PD kostet oppdrettsnæringen rundt 1 milliard kroner året i 2007 og 2008. Ny forskning viser at problemet ikke er viruset alene, men en parasitt som snylter på lakselus, skriver Bergens Tidende.


Mikrosporidier, som parasitten blir kalt, ble oppdaget av professor Are Nylund ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen i august i fjor.


Mikrosporidier slekter på sopp og snylter på lakselusen. Den er med andre ord en parasitt i parasitten. Funnet av den nye parasitten gjør at grensen for avlusing bør vurderes på nytt.


– Det holder med én lus for å smitte og drepe laks i smitteforsøk. Det betyr at grensen som er sett for lakselus er altfor høy. Én lus er nok til at denne parasitten kan utgjøre en trussel mot villaks, sier Nylund.


Det jobbes nå med å finne ut om mikrosporidier hos lakselus også kan smitte over på villaks og sjøørret. Arbeidet skal være ferdig til sommeren, men de foreløpige resultatene kan tyde på at den nye parasitten smitter villaks via lakselus, mens sjøørreten er lite påvirket. (©NTB)


På forsiden nå