Seks av ti tror de vil merke klimaendringer i år

Oslo (NTB): Mer enn seks av ti spurte tror de vil bli påvirket av klimaendringer i år, viser en undersøkelse som Sentio har laget for Nationen.

Saken oppdateres.

Ifølge undersøkelsen tror 62,8 prosent av befolkningen at klimaendringene vil påvirke hverdagen i år. Det er over 10 prosentpoeng flere enn da en tilsvarende undersøkelse ble gjennomført på samme tid for ett år siden. Da sa 52 prosent at hverdagen ville bli påvirket av klimaendringer.


I år forventer 53,4 prosent å bli litt påvirket, og 9,4 prosent regner med at klimaendringene vil endre deres hverdag mye, skriver Nationen.


Naturvernere tror folks magefølelse er rett.


– Jeg tror de har rett, vi kommer til å bli påvirket, sier Natur og Ungdoms leder Ingeborg Gjærum.


– Jeg tror nok de dessverre har rett. Og klimaendringene kommer i stadig større grad til å påvirke oss. Endringene rykker stadig nærmere i tid, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.


Gjærum mener påvirkningene vil skje gjennom klimapolitikk og klimadebatt, noe som vil føre til nye klimatiltak i løpet av året, tror hun.


Haltbrekken mener påvirkningene også vil merkes mer i naturen.


– For Norges del betyr klimaendringene økende nedbør, større fare for skred, flom og ras, men vi vil etter hvert også se endringer i naturen – i form av at tregrensa flytter seg høyere opp i fjellet, og at vi vil få flere nye arter inn i naturen. Arter vi i dag kjenner står i fare for å forsvinne, sier han. (©NTB)

På forsiden nå