Ber ikke om innsyn i hemmelige arkiv

Statsadvokaten i Oslo vil ikke be om innsyn i den katolske kirkes hemmelige overgrepsarkiv.

Saken oppdateres.

Det var biskop Bernt Eidsvig selv som i forrige uke overfor VG opplyste at den katolske kirke i Norge har et hemmelig arkiv med sensitiv informasjon, blant annet om overgrep begått av kirkens menn.

I går møtte biskopen opp hos Oslo statsadvokatembete og gjorde dem kjent med innholdet.

Gamle forhold

Statsadvokat Anne M. Katteland opplyser at det ikke er aktuelt for påtalemyndigheten å be om innsyn.

– Vi fikk en redegjørelse fra Eidsvig om sakene som har et seksuelt tilsnitt. Det dreide seg om syv saker. Disse var av en slik art at vi ikke kommer til å gjøre noe på egen hånd. Vi kommer ikke til å iverksette etterforskning eller begjære innsyn i personalmappene. Bakgrunn for dette er at det er fryktelig gamle forhold, sier Katteland, og legger til:

– I fire av sakene er antatt gjerningsmannen død. Sakene er også foreldet – over 25 år gamle. Det er snakk om sjelesorgsopplysninger fra de fornærmede som gjør at taushetsplikten gjelder. Det er ingenting som tilsier taushetsplikten må brytes fordi det er fare for liv eller helse.

Foreldet

En av sakene i arkivet var Müller-saken fra Trondheim, men også den mye omtalte saken vedrørende Pater Kjell Arild Pollestad og sogneprest Reidar Voith var et tema under møtet hvor også førstestatsadvokat Lasse Qvigstad deltok.

Sør-Trøndelag politidistrikt opplyste i går at de mener straffesaken mot Müller må henlegges fordi den er foreldet.

– I saken vedrørende Pollestad og Voith vet jeg at Vestfold politidistrikt har vært i kontakt med Voith, men de starter ikke etterforskning på eget tiltak, sier Katteland.

Må varsle

Hvordan den katolske kirke skal forholde seg til eventuelle overgrepssaker i fremtiden, ble også diskutert i møtet hos statsadvokaten.

– Biskopen ønsket at han kunne ta kontakt med oss hvis han kom i en situasjon hvor han var i tvil om hvordan han skulle forholde seg. Vi diskuterte dette med taushetsplikt, når den ikke gjelder og når han har en handlingsplikt. Vi var klare på at hvis han ble kjent med overgrep fra nyere tid mot barn, og hvor man ikke kan være sikker på at det ikke ligger en gjentagelsesfare, så mener vi at han har en handlingsplikt, sier Katteland.

– Så inntrykket er at dere vil få vite om slike saker hvis de skulle dukke opp?

– Ja, det tror jeg, svarer statsadvokaten.

 
På forsiden nå