- Motstandsgruppe tok færre tyske liv

Motstandsgruppen «Bjørn West» som kjempet mot tyskerne på Vestlandet i krigens siste dager, tok færre tyske liv man hittil har trodd.

Saken oppdateres.

I boka «De hvite englene» som lanseres mandag, tar forfatteren, historiker og offiser Sven-Erik Grieg-Smith et oppgjør med det han kaller mytene rundt denne motstandsgruppen, skriver Bergens Tidende.

Ville skjule tyske tap

Gjennom flere bøker er de tyske tapstallene under kampene i Matrefjellene mellom Hordaland og Sogn og Fjordane i slutten av april 1945, blitt omtalt som flere hundre. Tapstallene skal ifølge enkelte kilder ha vært så store at tyskerne angivelig sprengte hull i isen og senket likene for å skjule elendigheten.

Grieg-Smith mener å dokumentere at de faktiske tyske tapstallene var 35. Av disse falt 27 i et bakholdsangrep 29. april 1945.

Ingen kamperfaring

En annen påstand er at tyskerne satte inn hundrevis av spesialtjente bergjegere med erfaring fra vinterkrig i Finland og Russland. Ifølge Grieg-Smith er det korrekte at de tyske soldatene ble hentet fra forlegninger rundt Bergen, at de var marinejegere uten kamperfaring og uten utstyr for vinterkrig.

Bjørn West var en kampstyrke som kom i kamp mot tyske styrker i seks døgn fra 28. april til 3. mai 1945. Seks norske soldater ble drept, to ble såret.

 
På forsiden nå