Laget dødssprit – slipper straff

Totalt seks personer i Norge og Sverige døde etter å ha drukket metanolholdig rødsprit fra Biltema. Eieren av firmaet som produserte dødsspriten i Sverige, er nå frifunnet.

Saken oppdateres.

– Jeg har nå anket hele dommen til Göta hovrett, sier kammeråklagare Kennert Andersson, som var aktor i saken.

Tre trøndere døde

Det var 6. september 2007 at firmaet FH Tank Storage AB i Sverige leverte den farlige rødspriten som senere havnet i hyllene hos Biltema. Flaskene med rødsprit viste seg å inneholde 70 prosent metanol og 30 prosent etanol. Rundt årsskiftet 2007/2008 døde tre menn i Trøndelag og en mann i Rogaland etter å ha drukket den svært giftige blandingen.

Også i Sverige døde to personer av som følge av inntak av metanolen fra firmaet i Kalmar.

FH Tank Storage er datterselskapet til virksomheten Fred Holmberg & co. Tidligere i høst møtte selskapets eier, Fred Holmberg, som tiltalt i Kalmar tingsrätt.

– Jeg har tiltalt ham for miljøfarlig kjemikaliehåndtering. Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil to år, sier Andersson.

Sammenblanding

Han ba også retten om å gi FH Tank Storage en foretaksbot på tre millioner svenske kroner.

I løpet av saken har det kommet frem at det må ha skjedd en sammenblanding av etanol og metanol i tank nummer 259 hos FH Tank Storage. Dette fant sted i tidsrommet 20. august til 6. september 2007.

Andersson mener at Fred Holmberg eller hans ansatte opptrådte grovt uaktsomt. Dette fordi de unnlot å forsikre seg om at det fantes tilstrekkelige rutiner og dokumenthåndtering, som kunne forhindre at en slik sammenblanding kunne skje.

- Kanskje sabotasje

Årsaken til feilblandingen har imidlertid ikke svensk politi klart å bringe på det rene. Det er også bakgrunnen for at tingretten nylig frifant Fred Holmberg, og samtidig avviste å gi foretaksstraff til FH Tank Storage.

Så lenge forklaringen på sammenblandingen mangler, mener retten at det ikke går an å ta stilling til om andre rutiner ved bedriften kunne ha forhindret den fatale sammenblandingen. Dommerne utelukker heller ikke at det kan være flere forklaringer på feilblandingen, og nevner sabotasje som en mulig årsak, selv om de anser dette som lite sannsynlig, ifølge dommen.

Reagerer

Styreleder Magne Teigland i Biltema reagerer på avgjørelsen fra Kalmar tingsrätt.

– Vi er meget forundret over frikjennelsen og dommen – og særlig rettens konspirasjonsteori om sabotasje. Hvorfor skal noen snike seg inn på dette anlegge og sabotere? Dette dreier seg om manglende internkontroll, mener Teigland.

De tre trønderske metanolofrene etterlot seg to barn hver. Adresseavisen har tidligere skrevet om barnas erstatningskrav overfor Biltema. Vinteren 2008 ble alle krav om forsørgertap og andre påførte tap utbetalt av firmaet. Barna mottok også en oppreisningserstatning fra Biltema, men denne var lavere enn kravet deres. Partene har fortsatt ikke kommet til enighet om oppreisningen.

– Vi har betalt en sum i oppreisning som vi mener er korrekt, og som er langt høyere enn rettspraksis. Vi har ikke fått avsluttet denne saken ennå, men mener at vi har utbetalt mer enn vi måtte, sier Teigland.

Dialog med Biltema

Marianne Kartum, bistandsadvokaten til de seks barna, er ikke enig i Biltemas vurdering av oppreisningens størrelse.

– Fem av mine seks klienter har fått oppreisning, men de har fått varierende beløp uten at det er begrunnet. Jeg mener også at det som er utbetalt ligger under standardisert rettspraksis. Et av de yngste barna har i tillegg ikke fått oppreisning i det hele tatt, sier Kartum.

– Vurderer dere å gå til sak mot Biltema?

– Vi har en dialog og prøver å komme til en løsning. Men dette er mye opp til Biltema. Vi har foreløpig ingen konkrete planer om å gå til sak, men dette er det til syvende og sist mine klienter som avgjør, sier advokat Marianne Kartum.

Les også: Ansatte i sjokk etter metanoldødsfall

Les også: - Pappa døde av metanol

Les også: - Forferdelig at vi er kilden

Les også: Krever erstatning etter spritskandale

 
 
 
På forsiden nå