Disse trives best på jobb

God lønn og gode kolleger øker trivselen, viser en ny undersøkelse fra Arbeidstilsynet.

Saken oppdateres.

Det skorter ikke på arbeidsmotivasjonen blant nordmenn flest: Så mange som 87 prosent sier at de trives i stor eller svært stor grad på jobb, viser en ny undersøkelse utført av TNS Gallup på vegne av Arbeidstilsynet.Det er ansatte i telekombransjen og innen kultur, organisasjonsliv og idrett som trives aller best på jobb - faktisk samtlige (100 prosent) svarer at de trives i stor eller svært stor grad blant disse.

Kvinner trives bestUndersøkelsen er gjennomført i slutten av desember 2010, og viser også at kvinner trives bedre på jobben enn menn.90 prosent av kvinnene sier de trives i stor eller svært stor grad, mens andelen er på 84 prosent blant mennene.Jobbtrivselen stiger dessuten med alderen: I aldersgruppen 60 pluss oppgir 92 prosent at de trives i stor eller svært stor grad.Aldersgruppen 15-29 år skårer lavest: I denne gruppen er andelen som trives på 83 prosent.LønnMye tyder på at også lønnen påvirker vårt forhold til jobben, ifølge undersøkelsen. 89 prosent av de spurte med en lav til middels stor inntekt mellom 150 000 og 299 000 oppgir at de i stor eller svært stor grad trives i jobben.De lavest betalte (under 150 000) trives dårligst (75 prosent), mens hos personer med inntekt over 300.000 er andelen 87 prosent.

Høy lønn, mer verdsattInntekten har ikke bare innvirkning på trivselen, men også på hvor verdsatt du føler deg.Jo høyere inntekt du har, jo høyere føler du deg verdsatt: Blant personer med inntekt under 150 000 kroner er det bare 61 prosent som føler seg verdsatt, mens andelen er på 71 prosent blant dem som tjener over 400 000 kroner.

- Kollegene viktig

Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med Arbeidstilsynets kampanje «God kollega». Med kampanjen ønsker tilsynet å øke fokuset på et godt arbeidsmiljø, der gode og støttende kolleger er en viktig ingrediens.Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet, mener er et stort potensial for et bedre arbeidsmiljø i Norge.- Arbeidsmiljøet er først og fremst leders ansvar. Men alle arbeidstagere må bli mer bevisst sitt ansvar og sine muligheter til å påvirke arbeidsmiljøet positivt.- Når folk flest snakker om arbeidsmiljø og om hva som er viktig for at de trives på jobb, så svarer de veldig ofte kollegene, sier Finboe Svendsen.

Savner tilbakemeldinger fra kollegerUndersøkelsen viser at fire av ti nordmenn savner hyppigere tilbakemeldinger fra sine kolleger.Menn er minst fornøyd med dette. Ni prosent av norske menn oppgir at de bare får tilbakemeldinger en gang i året eller aldri. Samlet sett sier tre av ti at de bare får tilbakemeldinger fra kolleger en gang i måneden eller sjeldnere.– Gode og støttende kolleger gjør at man takler større utfordringer. Det betyr at fravær av god kollegial støtte, og et dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan oppleves som psykiske belastninger på jobb. Dette kan igjen føre til helseproblemer og sykefravær, sier Finboe Svendsen.

Følg adressa.no på Facebook

 
På forsiden nå