Lovlig for alle å omskjære gutter

Ifølge norsk lov kan også personer som ikke er helsepersonell omskjære guttebarn.

Saken oppdateres.

Det kommer frem i et brev fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet:

«Etter dagens regelverk er det ingen kompetansekrav til personer som utfører inngrepet når vedkommende ikke er å anse som helsepersonell,» skrev direktoratet da departementet ba om deres syn på saken i forbindelse med en pågående utredning. Brevet er skrevet i 2003.

LES OGSÅ: - Vi har ikke prioritert saken

Omskjæring av guttebarn rammes verken av kvakksalverloven eller loven om alternativ behandling fra 2003, ifølge direktoratet. Kvakksalverloven regulerer det å «ta syke i kur» og loven fra 2003 regulerer «helserelatert behandling». Siden rituell omskjæring foretas på friske gutter mener helsemyndighetene at lovene ikke kan anvendes.

Lovregulert i Sverige

Direktoratet påpeker videre at det ikke finnes noe krav om smertelinding når omskjæring utføres i Norge:

«Vi stiller oss tvilende til at man (...) tar tilstrekkelig hensyn til barnets rettigheter slik de er oppstilt i FNs konvensjon om barnets rettigheter,» skriver direktoratet.

Denne konvensjonen var noe av grunnlaget for at Sverige allerede i 2001 valgte å regulere omskjæring av gutter.

LES OGSÅ: Regjeringen ønsker nye omskjæringsregler

Rettssak etter omskjæring

I oktober 2009 møtte en bosnier i 60-årene i Nordmøre tingrett, tiltalt for legemsbeskadigelse etter å ha omskåret to gutter med saks i en leilighet på asylmottaket i Sunndal. Ifølge tiltalen ble guttene påført store smerter, og en av dem fikk infeksjon i penis.

Mannen erkjente å ha omskåret guttene, men nektet skyld. Han ble frikjent av tingretten, fordi det var guttenes foreldre som hadde bedt ham utføre inngrepet.

– Dommen gir et alvorlig, negativt signal. Det må jo oppfattes som at det er helt greit å reise rundt og foreta et slikt inngrep, sier advokat Leif Strøm, som representerer familien.

LES OGSÅ: Gutter akuttoperert etter omskjæring

– Forbudt

I motsetning til helsemyndighetene mener trondheimsadvokaten at omskjæring av gutter er forbudt også etter dagens lovverk.

– Jeg er dypt uenig i at omskjæring av gutter er lovlig. Etter min mening er det i strid med Straffeloven, Barneloven, Menneskerettslovens og Barnekonvensjonen, sier Strøm.

Han viser spesielt til disse to punktene:

  • Barnelovens §30 om at barnet ikke må utsettes for vold eller behandles slik at den fysiske eller psykiske helsa utsettes for fare eller skade.
  • Straffelovens §229 om legemsbeskadigelse

– Kulturell unntakstilstand

Strøm er tilknyttet Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, og har i flere år vært opptatt av problemstillingen.

– Jeg mener man strekker lovforståelsen ganske langt i et forsøk på å akseptere en holdning som er uakseptabel. Det er skapt en slags kulturell unntakstilstand for disse inngrepene. Hva med barnets rett til å ha en mening? Etter barneloven skal barna høres fra de er sju år, sier Strøm.

 
På forsiden nå