Nerdene er sosiale

NTNU-undersøkelse avkrefter myten om usosiale The Gathering-deltakere.

Saken oppdateres.

I påsken har data- og spillinteresserte inntatt Vikingskipet på Hamar. The Gathering arrangeres for 20. gang. Førsteamanuensis Berit Skog ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU har i år gjennomført en spørreundersøkelse på datapartyet - for å finne ut hva det er som driver 5000 mennesker innendørs i påsken. Undersøkelsen har foregått via The Gatherings offisielle nettsted. Så langt har over 550 svart på spørsmålene.Svarene så langt bryter med myten om at The Gatherings publikum er usosiale nerder.Bryter med tradisjonelt image

Et overveldende flertall svarer at den aller viktigste grunnen til at de tar med seg maskinen på dataparty er det sosiale ved arrangementet. 96 prosent av svarene mener det. TG har i alle år vært omtalt som nerdenes område, eller nerdehimmelen. I Oxfords ordbok beskrives en nerd blant annet som: .. en person som mangler sosiale evner (journ. oversettelse).

- At det sosiale kommer ut som trekkfaktor nr 1, bryter absolutt med dataspilleres tradisjonelle image: isolerte nerder, uten behov for annen kontakt enn dem man treffer over nettet. Dette viser at TG også er en viktig sosial arena, i tillegg til å fremvise gode betingelser for og det siste i dataspill, sier Skog til adressa.no.

LES OGSÅ: Barneporno på The Gathering

80 prosent vektlegger det å spille tyngst. Hele 60 prosent har imidlertid svart at de drar på The Gathering for å utvikle ferdigheter og for å holde seg oppdatert.

Spennende gruppe

- Det er en trend som de som jobber innenfor feltet har observert. Likevel er det interessent at det kommer så klart til uttrykk i denne studien. Samtidig viser tilstedeværelsen til sponsorer og utdanningsinstitusjoner at deltakerne er en interesant gruppe, også som potensielle arbeidstagere, sier Skog.

LES OGSÅ: Spesialbygd datakomfort i Vikingskipet

Forskeren har også gjennomført undersøkelser i forbindelse med arrangementet i 2008 og 2010. Det vil ta noe mer tid å sammenligne resultatene fra årets undersøkelse med de fra tidligere år. Bakgrunnen for at Skog bruker arrangementet til å gjøre forskning er at hun anser deltakerne for å være en spennendeog trendy gruppe, som bruker et eget digitalt begrepsapparat. Noen av uttrykkene fra «nerdemiljøet» har i løpet av de siste årene blitt flettet inn i dagligtalen til et bredere lag av befolkningen. Det ble blant annet bevist gjennom at den anerkjente ordboken Oxford English Dictionary nylig tok inn trebokstavskombinasjoner som OMG, LOL og FYI.Ikke LOL i norsk ordbokI Norge er Språkrådet statens fagorgan i språkspørsmål. Seniorrådgiver Marit Hovdenak mener at det vil ta lang tid før slike ord og uttrykk eventuelt kommer inn i våre ordbøker.- Dette er smalt og sjangerspesifikt. Jeg har vanskelig for å se for meg at det vil kunne komme til å dominere i allmennspråket, sa hun til adressa.no.

 
På forsiden nå