68 døde på Utøya

Politiet nedjusterer antallet bekreftet døde.

Saken oppdateres.

Politiet i Oslo holdt pressekonferanse fra politihuset på Grønland klokken 17.00 mandag ettermiddag.

Adressa.no fulgte pressekonferansen direkte.

Politidirektør Øystein Mæland, visepolitimester Sveinung Sponheim, stabssjef Johan Fredriksen, Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård og aktor Christian Hatlo var til stede.

Nedjusterer dødstall

- Alle døde er brakt i land fra Utøya. Vi sitter med et totalt antall på 68 døde. Dette inkluderer også én person som er død på sykehus i etterkant av skyteepisoden, sier politidirektør Øystein Mæland.

- Det er viktig å understreke at dette tallet kan komme til å øke, fordi det fortsatt foregår søk i området. Det gjøres et finsøk på øya og søk i fjorden, fortsetter han.

Han forteller at nedjusteringen har sin bakgrunn i at politi og redningspersonell hadde en krevende oppgave da de kom til øya fredag kveld. Det var en uoversiktelig situasjon som gjorde at det første tallet ble for høyt, ifølge Mæland.

Flere døde i Oslo

- Vi valgte likevel natt til lørdag, nærmere bestemt 03.30, med et tall som lå på «minst 80». Det var nødvendig, fordi det inntil da var opplysninger i media om at det kunne være ti drepte. Vi sto med et betydelig antall flere drepte enn det som var opplyst, sier han.

- Når det gjelder antall døde etter eksplosjonen i Oslo, er tallet der økt til åtte. Dette er også et tall som kan endre seg, sier Mæland, og fortsetter:

- For de som er direkte rammet av tragedien, er tragedien stor, uavhengig av antall. Men det at antall døde ha gått ned, gjør at færre familier er rammet. Det er et lyspunkt, i en situasjon som ellers er svært tragisk for alle som er berørt.

- Krevende åsted

Kripos har ansvaret for åstedet på Utøya, mens Oslo selv har det kriminaltekniske ansvaret for Regjeringskvartalet, sier Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård.

- Åstedet på Utøya har vært et krevende åsted. Det har vært mange drepte, topografien har vært en utfordring. Og vi har vært opptatt av at dette arbeidet skal gjøres med samme kvalitetskrav, sier Humlegård.

- Det Kripos jobber med nå, er identifiseringsarbeid. Det går etter planen. Det er satt inn alt av tilgjengelig ressurser. Det er ikke mulig å gjøre dette raskere. Det er også en tidkrevende jobb å samle inn all informasjon som må til for å få bekreftet identitet.

Obduserer til torsdag

Han forteller at 50 polititjenestemenn og -kvinner finkjemmer Utøya etter omkomne og kriminaltekniske spor.

Arbeidet vil fortsette utover uka.

- Vi regner med at obduksjonene skal avsluttes innen torsdag. Hvor mye post mortem-opplysninger vi har fått inn innen den tid, vil være avgjørende for framdriften i videre arbeid, sier Humlegård, som roser bistanden fra brannvesen og andre i arbeidet på øya.

Ønsker et normalt Oslo

Visepolitimester Sveinung Sponheim og stabssjef Johan Fredriksen uttrykte et ønske om at folk skal komme tilbake til byen og bruke den.

Vi vil tilbake til normaltilstanden, slik vi opplevde byen før denne tragedien fant sted, sier Sponheim.

Det vil være permanent sperring i én til to uker i et området rundt Regjeringskvartalet. Politiet arbeider fortsatt på stedet.

- Kriminalteknikere fra Oslo med bistand jobber på åstedet i Regjeringskvartalet. Det er et veldig krevende arbeid. Store krefter har vært i sving, sier Fredriksen.

- Politiet kan ikke garantere 100 prosent for sikkerheten. Det våre vurderinger er basert på, er informasjonen vi har og analyser rundt dette. Vi velger å stole på dette, framfor å frykte det vi ikke vet, sier Fredriksen.

- I denne sammenheng vil jeg rose publikum for deres respekt og samarbeid i situasjonen. Særlig de som har gjort en innsats på åstedene. Dere er våre helter. I tillegg har mange stått på i sitt ansvarsområde og gjort et betydelig arbeid over tid, fortsetter han.

- Hvor er PST?

- De to cellene som siktede har snakket om i fengslingsmøtet - hva dreier dette seg om?

- Lukking av møtet var begrunnet i faren for forspillelse av bevis. Grunnen er at vi ikke helt kan utelukke at andre var med på dette. Dette er delvis begrunnet med opplysningen om at det skal finnes to andtre celler. Om dette er celler smo siktede selv virker under eller om det er medvirkere, skal etterforskningen forsøke å avdekke, sier aktor Christian Hatlo.

- Siktede har sagt at han virker alene, men at det er to andre celler. Det er det han sier, sier Hatlo.

- Hvilken del av politiet har primæransvar for å etterforske to ytterlige celler, og hvorfor sitter ikke PST her?

- Når det gjelder en ordinær etterforskning, som dette er, er det politiet som har ansvaret. Riksadvokaten har gitt hovedansvaret til Oslo politidistrikt for begge hendelsene vi står overfor, sier Øystein Mæland.

Vil finne ut når det startet

- Finnes det noe tall på savnede som avviker fra tallet på drepte på Utøya?

- Det er slik at antall savnede en periode vil være større enn antall døde. Vi vasker informasjonen inn i vårt arbeidsverktøy, som heter DIR. Vi må hele tiden sjekke folk ut av savnet-lista, og mange som er på den har ingen relevans til disse to hendelsene. De søkene som pågår er på særlig store dyp i fjorden, og på mikroskopisk nivå. Vi går ikke ut med antall savnede, fordi dette tallet lever mens vi sitter her, sier Johan Fredriksen.

- Vi får stadig opplysninger om når skytingen på Utøya startet. Har dere et presist tidspunkt?

- Når skytingen faktisk startet, er en del av etterforskningen. Vår lydlogg bekrefter når vi fikk melding om dette. Vi vil forsøke å finne ut om når skytingen faktisk startet, ser Fredriksen, og legger til:

Ingen trusler mot siktede

- Vi har opplysninger om at det har vært overbelastning på flere basestasjoner i området Utøya og Sundvollen.

Visepolitimester Sveinung Sponheim avkrefter at det er foretatt pågripelser i Polen knyttet til denne saken.

- Hadde det kommet inn trusler mot siktede før fengslingsmøtet i dag?

- Det er ikke oss bekjent, sier Johan Fredriksen.

Ble stoppet i retten

- Fengslingsmøtet i dag gikk rolig for seg. Da siktede ville lese fra manifestet sitt, ble han stoppet. Vi vil skaffe to rettsspykiatrisk kyndige som vil vurdere ham, sier aktor Christian Hatlo.

- Han har sagt i avhør at han belager seg på å måtte sone resten av livet. Jeg var ikke til stede da kjennelsen i dag ble opplest, så jeg vet ikke hvordan han reagerte på det, fortsetter aktor.

Han opplyser at Behring Breivik forholdt seg rolig i retten.

- Han virker egentlig upåvirket av det som har skjedd. Han spurte tingrettsdommer om hvorfor det var lukkede dører, og da fikk han opplest kjennelsen. Utover dette forholdt han seg rolig, sier Hatlo.

Raskest med bil

Politiet ble også på denne pressekonferansen spurt om aksjonstiden i forbindelse med skytingen på Utøya, og hvorfor politiet ikke benyttet helikopter.

- Den raskeste veien herfra til Utøya er med bil. Utifra at kapasitetene ikke er tilgjengelig rett utenfor døra her. Vi var i kontakt med Forsvaret. Vi har også en uformell varsling med spesialister i politiet. Det var store ressurser engasjert. Det sier seg selv at nødredningsetatene tar seg av livredningsfasene, sier Johan Fredriksen.

- Har dere undersøkt med HRS og Forsvaret - og var det ønskelig fra politiet å ha luftelemet i arbeidet?

- Vårt eget initierte vi så raskt som mulig utifra ferdimodus på mannskapene. Når det gjelder skadestedet i sentrum, trenger ikke dette bistand fra Forsvaret eller 330-skvadronen på Rygge, svarer Fredriksen.

 
 
 
 
På forsiden nå