Soppsankere leker med livet

- Det er lov å si nei til en soppmiddag, sier Giftinformasjonen.

Saken oppdateres.

Giftinformasjonen har hatt i underkant av 500 sopphenvendelser hittil i år, en økning på 30 prosent sammenlignet med tidligere år.

- Vi har registrert elleve alvorlige soppforgiftninger, hvor matsopp er forvekslet med giftig sopp. Fem av pasientene har vært av utenlandsk opprinnelse, sier seniorrådgiver Kristin Opdal Seljetun ved Giftinformasjonen.

LES MER: Se opp for giftig sopp

Det er ingen som har dødd av soppforgiftning hittil i år, mens i fjor var det et dødsfall knyttet til soppspising.

Minoritetsgrupper overrepresentert

Henvendelsene har kommet fra hele landet, men minoritetsgrupper har vært overrepresentert i tilfellene med alvorlig forgiftning. Sopp som vokser i norsk natur, kan avvike fra andre lands soppflora. Det fører til at flere minoritetsgrupper forveksler dødelig norsksopp med spiselig sopp i landene de kommer fra.

- Soppforgiftningene har skyldtes spiss giftslørsopp, hvit fluesopp og brun fluesopp. Vi kan ikke opplyse hvor i Norge disse tilfellene stammer fra, og vi har heller ingen geografisk statistikk over henvendelsene, sier hun.

Fem dødelige sopper

I Norge finnes det fem svært giftige sopptyper som i verste fall kan føre til dødsfall. Det er spiss og butt giftslørsopp, hvit og grønn fluesopp og flatklokkehatt.

- Tar du feil av disse, så er det alvorlig. Da kan du få lever- eller nyresvikt, og du kan også dø av forgiftningen, advarer Opdal Seljetun.

Det er også en rekke andre sopper som kan gi deg lette til moderate symptomer. Helsedirektoratet har en liste over giftige sopper i Norge.

- Gå på soppkontroll

Hun har inntrykk av at mange har en risikoatferd i forbindelse med soppturene, og at det er flaks at ikke flere har blitt forgiftet.

- Flere burde gått på soppkontroll, og jeg mistenker at folk ikke vet hvor farlig det kan være å få i seg en giftig sopp. Folk plukker, spiser og så ringer oss dersom symptomene begynner å komme, sier hun.

LES MER: Til sykehus etter soppspising

LES MER: - Ikke inviter gjestene på russisk rulett

Mange av henvendelsene handler om nysgjerrige barn som putter sopp de finner på plenen inn i munnen. Da er foreldrene raske med å ringe Giftinformasjonen.

- De voksne ringer også oss, men vi ønsker at de er flinkere til å kontrollere soppen før de spiser. Det er viktig å bruke oppdatert sopplitteratur da kunnskapen om sopp endrer seg, sier seniorrådgiveren.

God soppsesong

Økningen når det gjelder antall henvendelser tror Opdal Seljetun har med årets gode soppsesong å gjøre.

- Vi tror økningen skyldes at årets soppsesong kom tidlig og at det er mye sopp ute i naturen. Vi anmoder folk om å plukke sopp de kun er 100 prosent sikre på. Det er lov å si nei dersom du blir tilbudt en soppmiddag som du er usikker på. Det bør være helt akseptabelt, sier hun.

LES MER: Presenterer dødelig sopp som trygg

Soppkontroll i Trondheim

Det arrangeres soppkontroll i forbindelse med søndagsturene de neste tre helgene. Det er et samarbeid mellom Trondhjems Skiklub og Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Søndag 11. september på parkeringsplassen på Henriksåsen mellom kl 14 og 17.

Søndag 18. september på parkeringsplassen på Ferista mellom kl 14 og 17.

Søndag 25. september i kulturlandskapet ved Fjellseter Kapell mellom kl 11 og 15

Giftinformasjonen nås på telefon 22 59 13 00

 
 
 
 
På forsiden nå