Oslo kommune får bot etter to dødsfall

Oslo (NTB-Alexander Vestrum): Oslo kommune får et forelegg på 500.000 kroner fordi kommunen ikke ga to kvinner i 80-årene nødvendig helsehjelp. Begge kvinnene ble funnet døde i 2010.

Saken oppdateres.

Den ene kvinnen ble i mars 2010 funnet død utenfor bygningen der hun bodde på Kampen i Oslo. Hun døde av nedkjøling. Den andre kvinnen ble funnet død i sin egen leilighet på Grønland i Oslo i april 2010. Da var det to-tre uker siden noen hadde sett henne.


– Saken gjelder to sterkt pleie- og hjelpetrengende kvinner som ikke fikk den hjelpen av kommunen som de hadde krav på og behov for, sier politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt.


– Dette er en svært alvorlig sak, og det var grove mangler. Vi mener det er riktig å gi en merkbar bot. Det var svikt i mange ledd, og derfor er det riktig å plassere ansvaret på ledelsesnivå, sier politiadvokaten til NTB.


Statens helsetilsyn mener bydelen ikke ga nødvendig og forsvarlig helsehjelp til kvinnene. Begge kvinnene hadde nektet å motta hjelp, men tilsynet konkluderer med at det var skjedd kommunikasjonssvikt og at rutiner manglet. (©NTB)


På forsiden nå