50 kirkebranner påsatt

Ifølge et internt arbeidsdokument i politiet, skal personer med satanistisk tilknytning ha tent på rundt 50 kirker i Norge siden 1992.

Saken oppdateres.

Da Fantoft kirke i Bergen ble fortært av flammer 6. juni i 1992, markerte det starten på en bølge med kirkebranner i Norge. Brannene ble knyttet til et satanist-inspirert ungdomsmiljø, og de mange kirkebrannene er lagt merke til over hele verden.

I tillegg til kirkebrannene, er minst to drap knyttet til miljøet som først ble ledet av kirkebrann- og drapsdømte Varg «Greven» Vikernes. Undersøkelser Adresseavisen har foretatt viser at det har vært rundt 50 påsatte kirkebranner i Norge siden 1992. I det interne notatet «Kirkebranner og satanistisk motiverte skadeverk» fra 1998, anslo Kripos og Økokrim etter det Adresseavisen kjenner til at det har vært 47 satanistisk inspirerte kirkebranner i Norge siden begynnelsen av 90-tallet. Siden notatet kom har det vært ytterligere branntilløp og branner også i andre kirker.

666

Og i de fleste tilfeller er det satanistisk inspirerte ungdommer som står bak de påsatte kirkebrannene. Datoen og klokkeslettet for nedbrenningen av Fantoft kirke var sannsynligvis ikke tilfeldig: Den sjette dagen i den sjette måneden, kl. seks på morgenen, danner for enkelte tallserien 666 - et tall ofte knyttet til mer eller mindre seriøse satanistiske miljøer. Slike datoer skal likevel ikke være spesielt hyppig brukt i forbindelse med kirkebranner.

Gjennom Vikernes - og andre - er norsk black metal-miljø knyttet til kirkebrenning. Flere av bandene uttrykker et brennende hat mot kristendommen og det den står for. «Får vi ikke bruke stavkirkene som vi vil, så la oss brenne dem», sa Sigurd Wongraven i bandet Satyricon i 1993. Han er fortsatt ledende i miljøet og svarer senere slik på spørsmål om kirkebrenning, på internettsiden til organisasjonen Gramarts medlemsblad Artisten:

«Jeg tar avstand fra å brenne kirker i dag, men ikke kirkebrenningene som fant sted for noen år siden. Den gangen var det et statement, et uttrykk, et knyttneveslag mot det norske kristne samfunnet».

Internett-debatt

På tungrockbladet Screams internettsider har det i år rast en debatt om kirkebrenning etter at en person kalt «Satanael» 6. mai la ut følgende beskjed i chatterommet: «Drep tysterne og brenn flere kirker.» Innlegget fikk mange til å reagere og kalle vedkommende barnslig og for å være en som vil være «Greven». Men vedkommende fikk også støtteinnlegg.

Siden «Greven» ble fengslet er han blitt nasjonalist med en uttalt tro på nordiske og norrøne myter. Men fortsatt er han et forbilde for mange med mer satanistisk inspirerte holdninger. Blant annet har det inntil nylig figurert bilder på internett med fans som har latt seg avbilde ved den gjenoppbygde Fantoft kirke.På forsiden nå