Uten troverdighet (leder)

FINANSMINISTER Karl Eirik Schjøtt-Pedersens signatur er ikke verd papiret den står på, skal vi tro en meningsmåling i Aftenposten. 77 prosent tror nemlig ikke noe på hans løfte om ikke å øke skatte- og avgiftsnivået neste år.

Saken oppdateres.

Det gjør de helt rett i. Arbeiderpartiets vilje til å holde igjen på dette området er særdeles svak.

Fra siste budsjettbehandling er det særlig ett eksempel som skiller seg ut. Arbeiderpartiet signaliserte før sommeren i fjor at avgiftene på brennevin og vin var altfor høye i Norge, noe som blant annet medførte betydelig handelslekkasje til Sverige. Regjeringen Stoltenberg foreslo da også å redusere avgiftene. Men i budsjettkompromisset med sentrum var det helt uproblematisk for Ap å akseptere at denne reduksjonen ble strøket. Konsekvensen er at avstanden mellom norske og svenske priser er økt ytterligere.

Finansministeren har kommet med mange presiseringer etter at han skriftlig lovet at det neste år ikke skal bli økning i det samlede skatte- og avgiftsnivået. Men dette oppfattes av svært mange som prokuratorknep av verste sort. Den enkelte skattebetaler tolker selvsagt budskapet slik at han eller hun i sum ikke skal få økte skatter og avgifter. Men finansministerens presisering av at vi har mange skatter og avgifter, noen kan gå opp og noen kan gå ned, innebærer at mange vil oppleve at de i 2002 må betale enda mer til det offentlige.

Schjøtt-Pedersen sier også at hans løfte legger en vesentlig begrensning på Regjeringens budsjettarbeid. Det skulle da også bare mangle, etter at alle inneværende år vil komme til å oppleve en betydelig økning i skatter og avgifter. At man da «bevilger» seg en pause, bør ikke være noe offer for Regjeringen. Det vil dessuten bære fullstendig galt av sted dersom det hvert eneste år skal bli slik at Regjeringen og stortingsflertallet må ty til økte skatter og avgifter for å få budsjettet til å gå opp.

Den manglende tiltroen til Arbeiderpartiet i skattespørsmål tolker vi som et varsel om at folk flest synes at nok er nok. Og vi tror de kommer til å mene det enda sterkere når moms på tjenester innføres fra 1. juli.

På forsiden nå