Kommunen nekter Alvdal-offer erstatning

Trondheim kommune mener barnevernet ikke brøt loven da et av overgrepsofrene i Alvdal-saken vokste opp i byen.

Bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen har varslet et erstatningskrav mot Trondheim kommune på 3,8 millioner kroner på vegne av kvinnen (20)  Foto: KRISTIN SVORTE

Saken oppdateres.

Nå går det mot rettssak.

Bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen har varslet et erstatningskrav mot Trondheim kommune på 3,8 millioner kroner på vegne av kvinnen (20).

LES OGSÅ: Ny overgrepstiltale mot Alvdal-moren

LES OGSÅ: Alvdal-foreldre fratatt foreldreretten

Hun mener barnevernet i Trondheim sviktet på en rekke punkter da 20-åringen vokste opp i Trondheim, før familien flyttet til Alvdal i 2002. Nå har Trondheim kommune gått gjennom sin håndtering av bekymringsmeldingene de mottok om familien.

– Vi ser ikke at vi har noe erstatningsansvar i denne saken, sier kommuneadvokat Hans A. Vikheim til Adresseavisen, og utdyper:

– Vi har sett på hva barnevernet i kommunen burde vært kjent med og burde ha gjort i sakens anledning, og kommet frem til at kommunen ikke kan bebreides for å ha iverksatt noen flere tiltak, sier Hans A. Vikheim.

Bistandsadvokaten har ikke lest kommunens tilsvar, men er orientert om konklusjonen.  

– Vi er langt i fra enige. Jeg hadde håpet at min klient slapp å streve så fælt for å få kommunen til å ta ansvar. Vi er innstilt på å føre denne saken i sin fulle bredde, sier Anne Kristine Bohinen.

Bekymringsmeldinger

Kvinnen bodde i Trondheim frem til hun var ti år, før familien flyttet til Alvdal i 2002. I Alvdal ble jenta og lillebroren utsatt for grove, seksuelle overgrep av naboene, som er dømt til 15 års fengsel. Foreldrene deres ble dømt for å ha medvirket til overgrepene.

Bohinen mener barnevernet ikke sørget for gode nok tiltak rundt den da mindreårige jenta da de bodde i Trondheim. Kommunen skal ha mottatt rundt åtte bekymringsmeldinger om familien.

  • I et av tilfellene skal det ha tatt nærmere et halvt år før barnevernet undersøkte saken etter en bekymringsmelding.
  • Kommunen skal heller ha ikke dratt på uanmeldte hjemmebesøk hos familien, eller sendt bekymringsmelding til barnevernstjenesten i Alvdal da familien flyttet dit.

– Jeg vil ikke prosedere denne saken i media, men er forundret over at man ikke erkjenner noe ansvar da jeg mener vi har tunge bevis, svarer Anne Kristine Bohinen.

Ufør

I 2005 overtok barnevernet i Alvdal omsorgen for søskenparet, etter en rekke bekymringsmeldinger i kommunen. Bohinen legger til grunn at klienten hennes er 100 prosent ufør i dag. 20-åringen har hjelpeverge, og bor i fosterhjem.

– Det er naturlig at en sakkyndig utreder skadene på fornærmede, og hvor tidlig de oppsto. Jeg mener hun led under omsorgssvikt også da de bodde i Trondheim, sier Bohinen.

På forsiden nå