AMK slurver med folks nødanrop

De ansatte ved Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK) slurver når folk ringer 113. Nå slår Statens helsetilsyn alarm

Saken oppdateres.

En fersk rapport utarbeidet for Statens helsetilsyn avdekker slurv og rutinesvikt ved AMK-sentralene, skriver Aftenposten.

Får ikke førstehjelps-veiledning

Mange innringere får ikke nødvendig veiledning i førstehjelp fram til det kommer ambulanse og pasientens situasjon blir ikke avklart raskt nok, er to av konklusjonene i rapporten.

– Det overraskende er at alle som er intervjuet fra AMK sier at de følger boken, men når vi hører på lydloggen, så gjør de ikke det. Det mest alvorlige er at de ikke synes å være klar over at de bryter kjørereglene, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn

Rapporten viser også at man bruker unødig mye tid på å avklare om det er alkohol inne i bildet.

Reagerer

– Vi reagerer også på at det ved flere av hendelsene ble bedt om personalia før man fikk avklart om pasienten puster og lever. Det er stikk i strid med boka, slår helsedirektøren fast.

Det er ikke avdekket om praksisen har krevd menneskeliv.

– Både politiet, nødetater og andre etater vil nå få rapporten tilsendt sammen med et brev som understreker ansvaret for ending, sier Hanssen

På forsiden nå