Vurderer å leie inn private redningshelikoptre

Justis- og beredskapsdepartementet åpner for bruk av private aktører for å avlaste de gamle Sea King-helikoptrene.

Eurocopter EC225 er en av kandidatene til å erstatte Sea King. Redningshelikopteret brukes i dag i Norge av den private operatøren Bristow, og det var en slik maskin som bidro til å redde liv i oktober da Sea King ble stående på bakken på grunn av tekniske problemer.  

Saken oppdateres.

Tre ganger på seks uker har tekniske problemer med de 40 år gamle Sea King-helikoptrene ført til at de har blitt stående på bakken under redningsaksjoner.

Utgiftene til vedlikehold av maskinene har eksplodert de siste årene, og Justis- og beredskapsdepartementets politiske ledelse erkjenner at alderen og vedlikeholdsbehovet er en utfordring.

Erkjenner risiko

- Generelt sett er det en god beredskap på disse helikoptrene, og Sea King-flåten er godt vedlikeholdt. Men vi vet at dette er gamle helikoptre, og den siste tids hendelser viser at det finnes en viss risiko ved Sea King, sier statssekretær Kristin Bergersen til Aftenposten.no.

Det er i dag Luftforsvarets 330-skvadron som drifter Sea King-redningshelikoptrene for Justis- og beredskapsdepartementet.

NHO Luftfart foreslo i 2010 at deler av redningshelikoptertjenesten burde settes ut på anbud for å avlaste den aldrende redningshelikopterparken, men ifølge NHO fikk de ingen respons fra departementet.

Staten er nå i gang med anbudsprosessen for å kjøpe nye redningshelikoptre for 17 milliarder kroner, men først i 2020 vil alle maskinene være byttet ut.

- Det virker ikke som om man klarer å opprettholde den kvaliteten man ønsker, og det advarte vi mot allerede i 2010. Kvalitetsforringelsen vil forsterkes ytterligere i årene som kommer, blant annet på grunn av utfordringer med deletilgangen. Da virker det ganske åpenbart at man må se på andre løsninger, og jeg synes at man her bør legge prestisjen til side og sette dette ut på anbud, slik at man sikrer kvaliteten på redningstjenesten, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Privat helikopter måtte redde liv da Sea King sviktet

Private aktører operer i dag redningshelikoptre for offshorevirksomheter flere steder i Norge, blant annet i Hammerfest. I oktober måtte Bristow trå til med sitt EC 225-helikopter for å redde mennesker fra linebåten «Kamaro». Sea King sto på bakken med tekniske problemer.

- Vi mener at man bør plukke ut et par baser hvor man lyser ut redningstjenesten på anbud til sivile operatører. På den måten kan man avlaste den Sea King-flåten man har i dag, slik at man får en bedre stabilitet i redningstjenesten. Det å leie inn på ad hoc-basis, slik man gjør i dag, er dyrt og lite effektivt, fordi man ikke har tilpasset materiell til denne type bruk, sier Lothe.

Nå åpner Justis- og beredskapsdepartementet for å benytte private aktører i større grad enn i dag.

- Vi ser på muligheten for å iverksette ytterlige tiltak. Vi vil se på mulighetene for konkrete avtaler for innleie av ekstern helikopterkapasitet. Vi skal ha et møte med Forsvaret etter nyttår for å se på hvilke muligheter vi har.

Blir byttet ut innen 2020

- Kan det da være snakk om å sette drift av enkelte baser ut på anbud?

- Å sette ting ut på anbud tar lang tid, og dette vil ikke hjelpe på kort sikt. Men det kan være en av tingene vi skal drøfte - det er viktig å se bredt på hva vi kan gjøre for å opprettholde en god beredskap.Men dette kan være en av flere mulige løsninger, og jeg kan ikke si nå hva vi lander på, sier Bergersen.

- Er det grunn til å frykte at noen kan miste livet som følge av at Sea King-maskinene er ute av drift?

- Når disse maskinene er ute av drift har vi alternative ressurser som kan settes inn, og responstiden på dette er så god at vi skal klare å håndtere slike situasjoner fremover, sier hun.

Fristen for å levere anbud på de nye redningshelikoptrene gikk ut tirsdag 18. desember. Staten skal bruke nærmere 17 milliarder kroner på nye redningshelikoptre, og planen er at alle Sea King-maskinene skal være byttet ut innen 2020. Da vil det ha gått 18 år siden Stortinget bestemte seg å bytte ut Sea King.

Kampen om den prestisjetunge kontrakten står mellom Eurocopter EC-225, Sikorsky S-92, Agusta Westland AW-101 og NH Industries NH-90.

På forsiden nå