NTNU-ekspert slakter planer om skipstunnel

Fantasifull. Men med sørgelig lav samfunnsnytte. Slik lyder dommen over det som er planlagt som et nytt, gedigent samferdselseventyr i Norge.

Saken oppdateres.

En gigantisk tunnel der skip så store som Hurtigruten skal få plass, kan bli et faktum på Vestlandet.

Etter at flere regjeringer har utredet tunnelen, som skal gjøre seilingen tryggere langs ett av kystens mest utsatte områder, foreligger nå et forslag til løsning.

Et svært fornuftig prosjekt, sier tilhengerne om tunnelen som skal la skipene slippe den værharde strekningen utenfor Stadlandet. Det gir bedre sikkerhet til sjøs, det gir et løft for næringslivet og vil være en attraksjon i seg selv, argumenterer de. Tøv, svarer kritikerne, som mener det opprinnelige behovet for en skipstunnel rett og slett er borte. Det skriver Aftenposten.no

- Dette var en god idé i gamle dager da båtene var små og passerte forholdsvis nær land der havet er farligst. I dag er båtene større og sikrere og går lengre ut. Alvorlige skipsulykker hører historien til, skriver professor Knut Samset, som leder forskningsprogrammet Concept ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Det er et program som forsker spesielt på effekter av store statlige investeringer, og som er finansiert av Finansdepartementet.

Mange utredninger

Skipstunnel innenfor Stadlandet er på ingen måte en ny tanke. Ulike regjeringer har utredet og utredet, og ifølge Concept har uavhengige eksperter gjentatte ganger konkludert med at den samfunnsøkonomiske nytten er negativ. Men lokalt har prosjektet likevel levd videre, og nå er Stad skipstunnel et høyt prioritert samferdselspolitisk prosjekt på Nordvestlandet.

Regjeringen har i sin nasjonale transportplan for perioden 2010-2019 satt av 200 millioner kroner til planlegging av en skipstunnel. Etter å ha fått eksterne konsulenter til å kvalitetssikre en konseptutvalgsutredning, skal Regjeringen nå ta stilling til om tunnelen skal bygges eller ikke. Svaret kommer i Nasjonal transportplan som legges frem til våren.

Også i den siste kvalitetssikringen (KS1) var den samfunnsøkonomiske nytten negativ.

- Men da var det en rekke forhold som ikke var regnet med, sier prosjektansvarlig for skipstunnelen Ottar Nygård.

Han er ordfører i Selje kommune for tverrpolitisk liste.

Minus ble til pluss

Prosjektet leide derfor inn andre eksperter som kom til at tunnelen vil ha positiv økonomisk nytte. Regjeringen setter som en forutsetning i transportplanen at skipstunnelen må ha samfunnsmessig nytte.

Nå som beslutningen nærmer seg, har Nygård også gjort sitt for å overbevise en lang rekke stortingspolitikere, og han har booket avtaler med LO-sjef Roar Flåthen og Arbeiderpartiets medlemmer i både transportkomiteen og næringskomiteen denne måneden.

- Det er flere grunner til at det er en god ide å bygge skipstunnelen. Det vil øke sikkerheten og regulariteten. I dag må skipene ligger og vente når det er dårlig vær, og det hindrer god regularitet. Tunnelen vil også bidra til at vi kan flytte gods fra land til sjø, og det vil bli enda viktigere fremover når oppdrettsnæringen øker kraftig, sier Nygård.

- Dessuten kan det med tunnel etableres et nytt hurtigbåtsamband langs kysten, og det vil være en ny æra for regionen. Det vil skape ny optimisme og utvikling, og tunnelen vil også ha betydning for internasjonal turisme, legger han til.

- Alvorlige skipsulykker hører historien til, mener forsker Knut Samset som gransker nettopp store statlige investeringer?

- Da tror jeg ikke han er særlig oppdatert. De båtene som går lenger ut, er så store at de ikke kan bruke skipstunnelen likevel. Dessuten: Hvis vi skal sikre et marked i Europa eller andre steder i verden, så er det klart at da kan ikke båtene ligge og vente. De må levere til avtalt tid, sier Nygård.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå