Større bryster gir større problemer

Kvinner som tar kosmetiske operasjoner, strever ofte med angst og depresjon. Inngrepet hjelper verken på problemene eller selvfølelsen, viser norsk forskning.

Saken oppdateres.


- Kvinnene blir mer tilfreds med kroppsdelen de har rettet på. Men de blir ikke generelt mer fornøyd med utseendet, sier førsteamanuensis Tilmann von Soest ved Universitetet i Oslo.

Undersøkelsen, som omfatter flere tusen unge kvinner, tyder på at de som legger seg under kniven er psykisk sårbare i utgangspunktet. De har flere symptomer på angst og depresjon og har i større grad vært involvert i selvskading, selvmordsforsøk og narkotikamisbruk enn gruppen som ikke har tatt kosmetiske inngrep.

Hjelper ikke

- Disse problemene blir ikke mindre etter operasjonen. Tvert imot ser det ut som både angsten og depresjonene øker. Det vi ikke vet, er om dette kan ha med bivirkningene å gjøre, sier von Soest .

Det spesielle med undersøkelsen er at kvinnene er fulgt gjennom 13 år, fra de var i tenårene til de var nærmere 30. Nærmere fem prosent gjennomgikk et kosmetisk inngrep i løpet av perioden. De fleste av disse – nærmere en tredjedel – hadde tatt en brystforstørrende operasjon.

Kvinnene i undersøkelsen svarte på en lang rekke spørsmål på ulike tidspunkt, blant annet om psykisk velvære, tilfredshet med eget utseende, selvfølelse og rusbruk.

- Vi fant ikke at selvfølelsen hadde økt etter inngrepet. Men hadde vi spurt direkte om de følte seg bedre etter inngrepet, ville vi nok fått andre svar, sier von Soest.

Flere klinikker

Også andre studier har vist en overhyppighet av symptomer på psykiske lidelser blant kvinner som tar kirurgiske inngrep. Flere undersøkelser viser at selvmordshyppigheten er to til tre ganger høyere i denne gruppen.

- Våre funn viser samme tendens. Kanskje tror mange at en kosmetisk operasjon vil hjelpe på problemene de strever med.

Extreme Makeover

Ifølge forskeren kan realityprogrammene av typen Extreme Makeover være med på å alminneliggjøre kosmetiske operasjoner.

- At jenter i omgangskretsen har tatt operasjon, spiller også en rolle. Samtidig er ikke dette noe kvinnene bestemmer seg for fra den ene dagen til den andre. De fleste tenker nøye igjennom handlingen på forhånd, sier Tilmann von Soest.

Les mer om denne saken i Adresseavisen tirsdag

Brystoperasjon er ikke nødvendigvis til det bedre. 

Brystoperasjon er ikke nødvendigvis til det bedre. 

Førsteamanuensis Tilmann von Soest ved Universitetet i Oslo 

Førsteamanuensis Tilmann von Soest ved Universitetet i Oslo 

På forsiden nå