Genene bestemmer om du får psykiske plager

74 prosent av sammenhengen mellom alvorlig depresjon og tilfredshet kan forklares av genene dine.

Saken oppdateres.

Resten av sammenhengen forklares med ulike miljømessige faktorer, skriver Aftenposten. Funnene kommer fram i en tvillingstudie Folkehelseinstituttet har gjort i samarbeid med Universitetet i Oslo. Ved å sammenligne hvor like eneggede og toeggede tvillingpar er i tilfredshet og depresjonsrisiko, fant forskerne ut hvor stor del av variasjonen mellom mennesker som kan forklares av henholdsvis gener og miljø.

- Hvor optimistiske vi føler oss er i stor grad styrt av genene, men det er mulig å lære seg teknikker og bevisst jobbe med å forbedre sin egen livskvalitet, sier forsker Ragnhild Bang Nes fra Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten. På grunn av genetiske faktorer, er det stor stabilitet i hvor tilfredse vi er livet igjennom.

- Arvelighet viser til viktigheten av gener samlet sett for forskjellene mellom mennesker, sier Nes. 

På forsiden nå