Kristne trossamfunn vil endre statskirken

Oslo (NTB): Norske kristne menigheter utenfor statskirken tar i en felles høringsuttalelse til orde for å endre dagens statskirkeordning.

Saken oppdateres.

Sammenslutningen Nye Norges Kristne Råd, der kristne trossamfunn fra katolske og ortodokse menigheter til pinsevenner og andre frikirker inngår, støtter fjerning av Den norske kirkes grunnlovsfestede særstilling, melder vl.no.


Høringsuttalelsen ble klar torsdag, og gir sin støtte til flertallet i Gjønnes-utvalget som tidligere i år foreslo å omgjøre statskirken til en folkekirke forankret i en egen kirkelov.


Mange av frikirkene i Nye Norges Kristne Råd ønsker primært full likestilling mellom alle trossamfunn, men sier tanken om en lovforankret folkekirke er «et skritt i riktig retning».


- Jeg mener det er en historisk hendelse når de aller fleste kirkesamfunn i Norge kan stå sammen om dette, sier rådets generalsekretær Ørnulf Steen til vl.no.


Nye Norges Kristne Råd ble til som resultat av en fusjon tidligere i år mellom Norges Frikirkeråd og forløperen Norges Kristne Råd. Bare noen få av landets kristne trossamfunn står utenfor sammenslutningen. (©NTB)


På forsiden nå