Borgarting lagmannsrett ga strippenæringen medhold:

Stripping er kunst

For andre gang fastslår en norsk rettsinstans at stripping skal være fritatt for moms.

Saken oppdateres.

Den Blue Engel AS krevde at stripping skulle være å anse som kunst og fikk medhold i Oslo tingrett i mai i fjor.

Full seier

I dag fikk advokat Stein Fagerhaug bekreftelsen fra Borgarting lagmannsrett: Full seier også i ankebehandlingen:

- Retten fastslår et det ikke er grunnlag for å kreve merverdiavgift av inngangspenger på strippeshow, sier Fagerhaug til adressa.no.

Saksomkostninger

Den Blue Engel AS fikk i tillegg dekket saksomkostninger på til sammen 150 000 kroner.

Advokaten mener dommen er med på å styrke anseelsen til strippeyrket.

- Det kan den for så vidt. I vedtaket fra Skattemyndighetene ligger en moralsk pekefinger. Jeg mener det er en form for anerkjennelse at stripping likestilles med andre kulturtilbud som for eksempel stand up, sier Stein Fagerhaug.

«Scenekunst»

I dommen skriver lagmannsretten «at striptease er underholdning, kan neppe bestrides. Om striptease skal eller kan karakteriseres som «scenekunst», vil nok kunne variere fra opptreden til opptreden, og også være avhenig av hvem som bedømmer det. Trolig vil flere karakterisere stripteaseshow som «artistvirksomhet». Lagmannsretten har vondt for å se at man på generelt grunnlag kan si at denne type opptredener faller utenfor begrepene scenekunst eller artistvirksomhet».

- Et skritt i riktig retning

Tobarnsmoren Julianna Skartland jobber som stripper ved Dreams Go Go Bar i Trondheim – og var blant hovedvitnene da saken ble ført i Borgarting lagmannsrett.

- Jeg mener helt klart at dette er kunst. Vi som jobber med stripping arbeider skikkelig hardt. Mange av oss har en solid dansebakgrunn, og vi må gjennom en audition for å få jobb, har Skartland tidligere sagt til Adresseavisen.

Tirsdag formiddag har Julianna Skartland nettopp fått høre resultatet av dommen, og er svært fornøyd.

- Jeg er kjempefornøyd og veldig glad.

- Hva betyr dette for deg yrkesmessig?

- Det betyr økonomisk noe for meg og andre som jobber med stripping. Det vil sannsynligvis også bli billigere å besøke strippeshow, noe som nok igjen vil gjøre at det blir flere kunder, sier Skartland.

- Vil dommen bidra til at stripping blir mer anerkjent?

- Ja, det tror jeg absolutt. Jeg vil gjerne at dette yrket skal bli mer respektert, og dette er et skritt i riktig retning, mener Skartland.

Anke ikke bestemt

I likhet med Oslo tingrett fant lagmannsretten lovtolkningsspørsmålet tvilsomt:

«Men også lagmannsretten konkluderer med at det ut fra de rettskildene som foreligger neppe er rettslig grunnlag for å anse inngangspenger til strippeshow som avgiftspliktige. Tingrettens dom på dette punktet skal følgelig stadfestes», heter det i dommen.

Dommen var enstemmig.

Da adressa.no snakket med aktor Arve Martin Bjørnvik i formiddag, hadde han ikke fått satt seg inn i dommen, og kan derfor foreløpig ikke kommentere om staten anker dommen til Høyesterett.SI DIN MENING: ER STRIPPING KUNST?

 
På forsiden nå