Lakseeksperter strides om helsefare

Kvinner, barn og ungdom bør unngå å spise oppdrettslaks, mener flere norske leger og internasjonale eksperter.

Oppdrettslaks er blitt utbredt mat i Norge.  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Norske myndigheter holder fast på at laksen er sunn for alle.

Laksefôret inneholder skadelige miljøgifter som lagres i kroppen, såkalte POP-er (persistente organiske miljøgifter). Flere eksperter VG har snakket med, advarer derfor enkelte grupper i befolkningen mot å spise oppdrettslaks, til tross for at offisielle kostholdsråd anbefaler den fete fisken.

– Jeg anbefaler ikke gravide, barn eller unge å spise oppdrettslaks. Det er for usikkert både hvor mye giftstoffer laksen inneholder og hvordan disse stoffene påvirker barn, unge og gravide, sier spesiallege Anne-Lise Bjørke Monsen ved klinisk institutt på Haukeland universitetssjukehus til VG.

– Påvirker intelligensen

Bjørke Monsen, som er spesialist i pediatri og medisinsk biokjemi, peker på at den typen miljøgifter som er påvist i oppdrettslaks, virker negativt på hjerneutviklingen og er assosiert med autisme, AD/HD og redusert IQ. Hun viser til en større europeisk undersøkelse som omfattet rundt 8.000 nyfødte, som viser at gravide med høye nivåer av miljøgifter i kroppen får barn med lavere fødselsvekt, noe som kan slå uheldig ut på barnets helse.

Bjørke Monsen får også støtte fra sin kollega Bjørn Bolann, overlege og professor i medisin.

– Miljøgifter er det overalt. Vi får det i oss enten vi vil det eller ikke. Men det er om å gjøre å spise minst mulig av det, sier Bolann, og spør seg hvorfor man er nødt til å produsere laks med giftstoffer.

– Sunt samlet sett

Forskningsdirektør Ingvild Eide Graff ved NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) er ikke uenig i at oppdrettslaksen inneholder miljøgifter, og at det selvsagt fins komponenter det helst skulle vært mindre av.

– Men det gjelder det meste av maten vi skal ha i oss: frukt, grønnsaker, kjøtt og meieriprodukter. Vi må se på summen av hva vi får i oss, og da ikke bare summen av de negative effektene. Samlet sett er det sunnere å spise laks enn å ikke gjøre det, sier Graff til NTB.

Overvåking ved NIFES viser at innholdet av organiske miljøgifter i oppdrettslaks er på linje med annen fet fisk, som makrell, sild og ørret. Prøvene viser også at nivåene i oppdrettslaksen er redusert de siste årene, og det skyldes at fisken får mer planteolje i fôret enn før.

Anbefalt

Helsedirektoratet anbefaler alle å spise fisk to til tre ganger i uken, halvparten fet fisk.

– Alle våre analyser av uønskede stoffer i fet fisk viser at man trygt kan følge disse rådene, sier Graff.

Hun understreker at det ikke er NIFES' ansvar å pålegge bransjen å rense fôret bedre, hvis det skulle bli aktuelt.

Oppdrettsbransjen avviser også advarslene som kommer fra flere hold.

– Denne saken og disse forskerne representerer et syn som avviker substansielt fra kompetente matmyndigheter i Norge, som Mattilsynet, Vitenskapskomiteen for mattrygghet og NIFES, sier kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening ( FHL ).

Han påpeker at saken langt fra er ny.

– Innholdet av POP og andre uønskede stoffer i norsk laks er overvåket, vurdert og funnet langt under internasjonale grenseverdier, påpeker han. 

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå