Valen vil gi fredspris til Snowden og Manning

SV-politikeren mener de omstridte varslerne er «viktige forbilder».

- Den frie pressen kan beskytte oss mot mye, men ingen kan beskytte oss mot det vi ikke vet noe om. Da trenger vi varslere, mener Snorre Valen. 

Saken oppdateres.


Nå nominerer han de omstridte varslerne Edward Snowden og Bradley Manning til Nobels fredspris.

Han følger etter den svenske sosiologiprofessoren Stefan Svallfors, som nominerte spionsiktede Edward Snowden allerede i forrige uke.

- Vi har en ny teknologi som gir kjempestore demokratiske muligheter, men som også har et stort potensial for undertrykking. Myndighetene kan skaffe seg fullstendig oversikt over livene våre. Den frie pressen kan beskytte oss mot mye, men ingen kan beskytte oss mot det vi ikke vet noe om. Da trenger vi varslere. Disse to er forfulgt og hengt ut i USA, og det gjør man for å skremme andre fra å følge sin egen samvittighet. De er viktige forbilder, og derfor nominerer jeg dem, sier Valen.

- Lekker ikke selv

- Hvordan kan de nomineres til fredspris når de har lekket informasjon som kan skade andre?

- Dette er argumenter en stat alltid kan bruke. Det er det Kina og Russland sier når de fengsler opposisjonelle, og det er et argument varslere aldri kan beskytte seg mot. Det er ikke slik at jeg hyller alle som bryter taushetsplikten. Som medlem av utenrikskomiteen mottar jeg mye hemmelig informasjon som jeg selvsagt ikke lekker. Men dette handler om noe annet: Genevékonvensjonen gir alle et ansvar for å si nei til å følge ordre når det er i strid med deres egen samvittighet. Innen etterretning har man ikke et slikt ansvar, men det er det samme prinsippet de har fulgt.

- Asyl om SV får flertall

Valen mener både Manning og Snowden er politisk forfulgte.

- Det er forfølgelse å bruke spionasjeparagrafen mot Snowden. Han har fortalt vanlige folk hvordan de blir overvåket, han har ikke lekket taushetsbelagt informasjon til andre stater.

Valen mener derfor også at Snowden burde fått politisk asyl, fordi han er ettersøkt for en politisk forbrytelse.

- SV sitter jo i regjering og burde kunne gjøre noe med det?

- Den eneste måten Snowden kan få asyl på i Norge, er hvis SV får flertall i Stortinget. SV er det eneste partiet som mener dette. Det vi kan gjøre er å si tydelig fra til våre regjeringskolleger, og velgerne, om hva vi mener.

Fristen for å levere forslag til Nobelprisen 2013 har gått ut, så denne nominasjonen handler om 2014.

- Hisse på seg USA

- Men hva er argumentet for å gi dem fredsprisen?

- Fred er ikke bare fravær av vold, det er også frihet, demokrati. Å beskytte enkeltmennesket mot overgrep i terrorens navn, slik Snowden har gjort, er grenseoverskridende fredspolitisk arbeid. Mannings lekkasjer bidro til den arabiske våren med avsløringer om den politiske eliten og til avslutning av Irakkrigen. Nobelkomiteen har vært veldig flinke til gi store, sterke, vestlige maktinstitusjoner fredsprisen. Å gi den til noen som utfordrer de samme institusjonene, og hisser på seg USA, vil vise atskillig mer guts, mener SVs mann i utenrikskomiteen.

Også Bradley Manning er foreslått av andre. For to uker siden nominerte tidligere fredsprisvinner Mairead Corrigan-Maguire Manning til fredsprisen.

På forsiden nå