Elever tror på voldtektsmyter

En fersk elevkartlegging viser at hver tredje gutt tror voldtektsutsatte kvinner kan nyte hendelsen.

Saken oppdateres.

– Svært foruroligende, sier NTNU-forsker Mons Bendixen.

Han har ledet kartleggingen av holdninger til og forekomsten av seksuell trakassering, altså uønsket seksuell oppmerksomhet, blant elever ved tre sørtrønderske videregående skole. Undersøkelsen viser:

 • Hver fjerde gutt er enig eller svært enig i at kvinner har en tendens til å overdrive hvor skadelig en voldtekt er.
 • Hver tredje gutt mener en kvinne kan ha nytt voldtekten.
 • Hver tredje gutt mener det er viktig å vurdere offerets fortid i en voldtektssak.

– Selv om de fleste elevene tar avstand fra dette, er det svært bekymringsfullt at spesielt mange gutter ser ut til å bagatelliserer skadevirkningene av voldtekt, sier førsteamanuensis Bendixen.

– Nedvurderer kvinner

Tallene stammer fra en forundersøkelse for en større kartlegging som iverksettes blant skolene i fylket til høsten. Undersøkelsen er foretatt blant 334 elever i tre videregående skoler i Sør-Trøndelag. Den er gjennomført på bakgrunn av Sør-Trøndelag fylkestings vedtak om å jobbe mot seksuell trakassering i skolen. Bendixen mener dette er et uttrykk for en kjønnsdiskriminerende holdning blant skoleelevene.

– Når man nedvurderer en gruppe, er det lettere å akseptere at de er utsatt for vold og krenkelser, sier han.

Adresseavisen skrev nylig om en representativ undersøkelse som blant annet viste at hver tredje person legger ansvaret for voldtekt helt eller delvis på kvinnen. De samme spørsmålene om holdninger til voldtekt er stilt skoleelevene.

– Elevene ser ut til å akseptere voldtektsmytene i større grad enn voksne. Dette kan skyldes en mangel på forståelse for temaet. Vi definerer voldtekt som en ufrivillig seksuell krenkelse. Det kan være å tvinge noen til vaginal eller anal samleie - eller oralsex, utdyper forskeren.

Sprer sex-rykter

Ifølge Bendixen er tallene kvalitetssikret ved at useriøse eller usannsynlige svar er luket ut, men undersøkelsen er ikke landsrepresentativ. Høstens kartlegging kan gi andre tall.

– Dersom disse holdningene gir seg utslag i handlinger har vi et problem, sier Bendixen.

For på spørsmål om de har utsatt andre for seksuelle krenkelser, svarer elevene slik:

 • 18 prosent av jentene og 15 prosent av guttene har spredt seksuelle rykter om andre.
 • 15 prosent av guttene innrømmer at de har klådd på eller vist uønskede seksuelle bilder til andre.
 • 28 prosent av guttene og 16 prosent av jentene sier de har gitt andre ubehagelige seksuelle kommentarer.

– Tallene viser at det er viktig å arbeide systematisk med elevenes holdninger, sier han.

– Ikke flinke nok

Opplæringsdirektør Inger Christensen i Sør-Trøndelag fylkeskommune mener både foreldre, skolen og skolehelsetjenesten i større grad må bidra til å endre elevenes holdninger. Fylkestinget har bevilget midler til arbeid mot seksualisert trakassering, og en person er ansatt kun for å jobbe med dette.

– Vi lever i et såkalt frigjort og seksualisert samfunn, men ungdom har liten anledning til å reflektere over slike spørsmål med andre voksne, sier Christensen.

 
    
      (Foto: SÆBA BAJOGHLI)

  Foto: SÆBA BAJOGHLI

 
    
      (Foto: SÆBA BAJOGHLI)

  Foto: SÆBA BAJOGHLI

På forsiden nå