Vil tidoble straffen for utviste kriminelle utlendinger

Oslo (NTB): Normalstraffen for utlendinger som bryter innreiseforbud til Norge blir trolig tidoblet fra dagens nivå på 35 dager til ett års fengsel.

Saken oppdateres.

Tirsdag avga Stortingets kommunalkomité enstemmig innstilling i en sak der det etter alt å dømme er enighet på Stortinget, skriver VG.

Ifølge forslaget skal normalstraffen for straffedømte utlendinger som kommer tilbake til Norge selv om de er utvist, heves fra 35 dager til ett år, når strafferammen heves fra seks måneder til to år.

Den nye loven legges fram i Stortinget for avstemning førstkommende uke.

– Det er ingen hindringer for å iverksette loven straks den blir vedtatt i Stortinget, og i hvert fall 1. januar. Vi har skyndet oss nå før jul, sier Jan Bøhler (Ap), som har vært saksordfører for forslaget i Kommunalkomiteen.

Han sier rumenere og nigerianere topper statistikken på å bryte utvisningsvedtaket. (©NTB)

På forsiden nå