20 ut av Rødt i protest

En rekke Rødt-veteraner og yngre medlemmer melder seg i protest ut av Rødt på grunn av manglende tillit til Arne Byrkjeflot og partiets håndtering av saken.

– Aldri hadde jeg trodd at Rødt, av alle, skulle håndtere en alvorlig sak slik. Venstre og Frp har klart å håndtere denne type saker, men altså ikke Rødt, som bagatelliserer. Jeg kan ikke være med i et slikt parti, fastslår Astri Holm (t.h.). Også Ann K. Alseth og Tormod Ytrehus har levert utmeldelsen. 

Saken oppdateres.

Adresseavisen møtte tre sterkt pregede eks-Rødt-medlemmer på Nordre samme dag som de sendte sin utmeldelse:

Ann Kristin Alseth, Tormod Ytrehus - og bystyreveteran Astri Holm. Astri Holm har sittet 14 år i bystyret for Rødt. Nå er det slutt.

- Denne saken har gjort at jeg ikke har mer å gi, sier hun. Hun søker nå om fritak fra bystyret på helsemessig grunnlag.

Rødt - av alle

I en sterkt kritisk uttalelse redegjør de 20 medlemmene for hvorfor de nå går til dette drastiske skrittet å melde seg ut.

Bakgrunnen for den kollektive utmeldelsen er at Rødts Arne Byrkjeflot (63) inngikk et langvarig forhold med en ung, kvinnelig tillitsvalgt – en sak som lenge har splittet både Rødt og LO.

- Enda mer skadelig

Tormod Ytrehus er med i Rød Ungdom i Trondheim, som har valgt å avslutte samarbeidet med moderorganisasjonen, på grunn av Byrkjeflot-saken. RU ba om at saken ble behandlet på et ekstraordinært årsmøte i Rødt i Trondheim 28. november. Det ble avvist med to stemmers overvekt.

- Det gjorde utslaget for meg. Denne saken er veldig skadelig for partiet. Å nekte å behandle den er enda mer skadelig.

- Hvorfor det?

- Dypest sett handler det om teori og praksis. Man må praktisere det man står for, og partiet må rydde opp når det ikke skjer.

- Hvorfor er ikke alle enige med dere når det for dere er så opplagt?

- Det er åpenbart at noen mener det var et likeverdig forhold. Det er jeg grunnleggende uenig i, og jeg trodde dette skulle være en enkel sak å håndtere i et parti på venstresida. Det har vist seg at sånn er det ikke, og det er jeg fortvilet over. Jeg kan ikke holde på lenger, dette sliter oss ut. Alle kan trå feil. Men da kan du ikke regne med å ha tillit, framholder Astri Holm.

- Prinsipielt mener du dette er enkelt. Hva med det menneskelige?

- Menneskelig sett har dette vært en uhyre vanskelig sak, både når det gjelder forholdet til den avdøde jenta og til tidligere samarbeidspartnere som Arne Byrkjeflot. Jeg skal ikke legge skjul på at det har gått dypt inn på meg, svarer Holm.

- Partiet mister troverdighet

Underskriverne mener Byrkjeflot har opptrådt uansvarlig: «Det er en skjerpende omstendighet at Byrkjeflot over lang tid ignorerte gjentatte vedtak, råd og advarsler om at oppførselen hans var i strid med hans posisjon som tillitsvalgt, spesielt fordi avdøde var i en sårbar situasjon. Saken dreier seg om tillit, og tillit er ikke noe man har krav på, men noe man gjør seg fortjent til».

Alseth sier at hun ikke ønsker å gå i detaljer på hvilke råd og advarsler som skal ha blitt gitt til Byrkjeflot.

De tidligere medlemmene retter også meget sterk kritikk mot partiet: «Når Rødt aktivt bekjemper maktmisbruk i samfunnet, men ikke lar maktmisbruk i egen organisasjon få konsekvenser, mister partiet sin troverdighet».

- Strider mot kvinnesyn

- Maktmisbruk er et sterkt uttrykk?

- Ja, det er det. Og vi blir ikke troverdige når vi ikke evner å se maktmisbruk i vår egen organisasjon. Rødt evner ikke å ta et prinsipielt standpunkt til hvordan tillitsvalgte i maktposisjoner skal forholde seg til yngre medlemmer. Det skal være trygt å være medlem i Rødt, selv om man er ung og sårbar. Det kan ikke herske uenighet om hvilke kjøreregler som gjelder, understreker Alseth overfor Adresseavisen.

- Rødt sentralt har allerede uttalt at Byrkjeflot har utvist dårlig dømmekraft?

- Men Byrkjeflots handlinger har ikke fått noen konsekvenser. Handlingene strider både mot partiets verdisyn og kvinnesyn, og når partiet ikke vil uttrykke mistillit til Byrkjeflot, bagatelliserer de dette, sier Alseth.

Travel Rødt-leder

Adresseavisen ønsket i går å intervjue partileder Bjørnar Moxnes om saken, men fikk opplyst at han var travelt opptatt i møter hele dagen. Etter det avisen forstår skal dette være møter i Trondheim. Dette er hans kommentar som er sendt på e-post:

«Jeg syns det er veldig trist at de melder seg ut. Vi synes ikke det er uproblematisk at det oppstår forhold innad i organisasjonen mellom personer med ulik status, for eksempel med tanke på verv og alder. Dette sa vi fra om til Byrkjeflot da vi kritiserte han for å ha utvist dårlig dømmekraft. Hadde partiledelsen ment dette var en relasjon basert på skjeve maktforhold, ville saken blitt tatt videre til landsstyret med mål om disiplinærtiltak. Men etter å ha gått grundig inn i saken, intervjuet de involverte, fant ikke arbeidsutvalget grunnlag for å opprette disiplinærsak», skriver Moxnes, som legger til at partiet er åpne for at saken kunne blitt behandlet bedre.

Arne Byrkjeflot har ikke svart på Adresseavisens henvendelser angående denne saken.

På forsiden nå