Hver åttende kvinne forfølges

For første gang er omfanget av stalking kartlagt i Norge. Det er skremmende lesning, særlig for kvinner.

«Tove ble fullstendig invadert, og fikk e-poster, SMS-er og telefoner. Hver åttende kvinne i Norge forfølges. 

Saken oppdateres.

Hver åttende kvinne vil i løpet av livet opplever å bli stalket. For menn er risikoen mindre; kun fire av 100 menn vil oppleve det samme.

Mens man tidligere kun hadde internasjonale undersøkelser å basere seg på, har Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst kartlagt for første gang kartlagt omfanget av stalking i Norge.

Økende problem

Prosjektleder og dr.med. Kjersti Narud ved kompetansesenteret mener det er på høy tid en slik kartlegging kommer. Hun påpeker at stalking etter all sannsynlighet er et økende fenomen, også i Norge.

Stalkeren stjal alle passordene hennes, og invaderte livet hennes fullstendig. Les historien til «Tove» i dagens Adresseavisen.

– Personforfølgelse fører til store sosiale og helsemessige konsekvenser for de som rammes. Denne undersøkelsen har gitt oss mulighetene til å se hvor utbredt dette problemet er i Norge, og hva problemet er assosiert med, sier Narud.

Unge og single i faresonen

Undersøkelsen viser at om du er ung, singel og arbeidsledig, løper du en større risiko for å bli stalket. Men aller farligst er det å være kvinne. Narud er ikke overrasket over at resultatet viser tre ganger større risiko for kvinner som for menn.

– Studien viser samme forekomst som i andre vestlige land hvor det er foretatt lignende undersøkelser, sier Narud, som også har funnet at stalkingofrene hadde større psykiske plager og generelt var mindre tilfreds med livet.

– De er mer deprimerte, har mer personlige problemer, og større vanskeligheter med å knytte seg til andre, sier Narum. Studien gir ikke svar på om ofrene i utgangspunktet var sårbare, men de som var utsatt for stalking per i dag, skåret høyere på psykiske plager enn de som tidligere hadde vært utsatt. –Dette støtter antagelsen om at det å bli stalket medfører betydelig traumatisk stress, sier Narud.

Cyberstalking vokser

Elektronisk forfølgelse er en av områdene som øker mest innenfor stalking.

– Nettet er en arena som blir mer og mer brukt, og forfølelsen kan gjøres på finurlige måter via facebook, chattesider og lignende, sier Narud, som påpeker at økt nettilgjengelighet og bruk av sosiale medier har ført til en sterk økning av cyberstalking.

Undersøkelsen er sendt til 5000 nordmenn i gruppen 20-59 år. Funnene er basert på 1422 godkjente svar, representative ut fra bosted, kjønn og alder.

På forsiden nå