NVE ikke glad for kampanje mot «monstermaster»

Oslo (NTB-Kjetil Elsebutangen): Direktoratet som skal si ja eller nei til de omstridte kraftlinjene på Vestlandet, misliker kampanjen mot «monstermastene». – NVE er forutinntatt, mener turistforeningen.

Saken oppdateres.

Fredag kalte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inn til pressekonferanse for å «rette opp» debatten om de planlagte kraftlinjene i Hardanger, nær verdensarvområdet i Geiranger og gjennom Sunnmørsalpene.


– Vi springer ikke etter alle typer debatter, men akkurat denne synes vi kom skjevt ut, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.


Den Norske Turistforening (DNT) og NHO Reiseliv har sammen satt i gang en kampanje for at kraftlinjene blir bygd med sjø- og jordkabler i stedet for luftledninger, for å begrense naturinngrepet. De synes det er svært spesielt at NVE som konsesjonsmyndighet blander seg inn i debatten.


Fagsjef for naturforvaltning i DNT, Jan Olav Nybo, tolker NVE som forutinntatt.


– NVE opptrer nesten som part i saken og legger seg veldig tett opp til Statnetts posisjon, sier Nybo til NTB.


Det er NVE som behandler søknadene fra Statnett om utbygging, og DNT og NHO forventer derfor at NVE forholder seg nøytral i debatten.


– Vi synes det var nødvendig å bidra med noen fakta i debatten, sier vassdrags- og energidirektøren som forklaring på hvorfor han grep inn.


Lederen for Stortingets energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim fra Venstre, mener det var uklokt av NVE å kaste seg inn i debatten.


– Jeg er en sterk tilhenger av ytringsfriheten både for privatpersoner og instanser. Det betyr ikke at det alltid er klokt å benytte seg av den. NVEs opptreden, med pressekonferanse i en opphetet politisk debatt, framstår som unaturlig for et forvaltningsorgan, sier Kvassheim.


Og når de skal illustrere hvordan sjø- og jordkabler vil se ut, viser de nærbilder tatt under anleggsperioden, det vil si med åpne sår i naturen. Når jordkablene er lagt ned, dekkes de til med fyllmasse og det kan vokse gress over. En vei må likevel holdes åpen langs kablene av hensyn til vedlikehold.


Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas har ingen forståelse for at også NVE gjennom sitt bildeutvalg forsøker å fordreie virkeligheten.


– Jeg vil ikke bedømme hva andre synes om oss, men dette er bilder av virkeligheten, sier Aas.


– Til sjuende og sist er det vårt praktiske skjønn som kommer til utøvelse, og derfor legger vi veldig stor vekt på å begrunne våre avgjørelser, sier han.


NVE regner med å ta en avgjørelse om kraftlinjen gjennom Hardanger i løpet av høsten, mens søknaden om linjen fra Ørskog på Sunnmøre til Fardal i Sogn ventes å bli avklart i løpet av 2008.


NVE fatter et enkeltvedtak som kan påklages. Det er Olje- og energidepartementet som er klagemyndighet. Det betyr at saken til slutt havner på olje- og energiminister Odd Roger Enoksens (Sp) bord. (©NTB)


På forsiden nå