Toppolitikere sjokkert over voldtektstall

Norske partiledere mener det er sjokkerende og dramatisk at nesten én av ti kvinner i Norge ifølge en fersk studie har blitt voldtatt.

– Det er dramatiske tall, sier statsminister Erna Solberg  

Saken oppdateres.

Én av tre voldtatte kvinner forteller aldri noen om overgrepet. De oppsøker heller ikke helsepersonell for medisinsk undersøkelse etterpå.

– Det er dramatiske tall, og voldtektstallene er veldig dramatiske i forhold til hvor mange saker som ender opp i retten. Det er store skyggetall, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Vold i nære relasjoner er et politisk ansvar og et samfunnsansvar som er mye bredere enn det. Det dreier seg om normer, holdninger og evnen vår til å se mennesker som er i krise, sier hun.

Venstre-leder Trine Skei Grande slår fast at samfunnet har et ansvar for å ha en straffesakskjede som henger sammen, krisesentre som fungerer og sterke hjelpeorganisasjoner for å bekjempe familievold og overgrep.

– Det er sjokkerende å forholde seg til slike tall. Men jeg synes det er bra de kommer fram, for da kan man virkelig begynne å diskutere dem, sier hun til NTB.

Vanskelig

Mens 1,1 prosent av de spurte mennene sier de er blitt voldtatt, svarer 9,4 prosent av kvinnene det samme. Av de kvinnene som har opplevd voldtekt, var fire av ti redd for å bli alvorlig skadet eller drept, og tre av ti fikk fysiske skader.

Likevel gikk kun 11 prosent av kvinnene til undersøkelse eller behandling etter overgrepet, og hele 29 prosent fortalte aldri til noen hva som hadde skjedd.

Undersøkelsen tar for seg alle former for vold og overgrep i alle livets faser. Resultatene viser stor overlapping mellom ulike former for vold. For eksempel sier 70 prosent av kvinnene som ble voldsutsatt i barndommen, at de også opplevde psykologisk vold fra foresatte. Nær halvparten av dem som hadde opplevd alvorlig vold fra foresatte rapporterte også om vold mellom foreldrene eller foresatte.

Det var også stor overlapping mellom vold og seksuelle overgrep i barndommen og vold og seksuelle overgrep som voksen.

– Må bli kvitt tabu

Kun et mindretall av voldtektssakene, én av ti, ble anmeldt til politiet. Andelen var noe høyere for alvorlig fysisk vold, der én av fire saker ble anmeldt.

Tiltak og forebygging er viktig, men det alene kommer ikke til å ta bort tabuene om vold i nære relasjoner, mener Frp-leder Siv Jensen. Hun understreker at tabuene kan bekjempes over tid ved at politikere og andre snakker om disse problemene.

– Det som gjør disse sakene så innmari såre, er at overgrepene skjer fra dem du stoler mest på og er aller mest sårbar overfor, sier Jensen.

Hun deltok sammen med Solberg, Skei Grande og fungerende KrF-leder Dagrun Eriksen på et seminar om vold i nære relasjoner i Oslo onsdag.

Detaljerte spørsmål

For første gang er en landsomfattende undersøkelse med et så følsomt tema gjennomført som telefonintervju i Norge. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) står bak undersøkelsen.

I alt 2.435 kvinner og 2.092 menn i alderen 18 til 75 år ble stilt konkrete og detaljerte spørsmål om vold og overgrep i barndommen, vold og overgrep i voksen alder, samt psykisk helse og sosiodemografiske forhold.

Undersøkelsen er en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 – 2011 «Vendepunkt» og er finansiert av Justisdepartementet. 

På forsiden nå