Én av tre lærerstudenter hopper av

Hver tredje lærerstudent har sluttet når de har kommet halvveis i den fireårige utdanningen. Det viser en evaluering av norsk lærerutdanning.

Saken oppdateres.

Evalueringen viser at den store reformen av lærerutdanningen som begynte i 2010 og hadde som mål å rekruttere flere unge til yrket og sikre at langt flere fullførte utdanningen, ikke har virket, skriver Dagsavisen.

Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe la onsdag fram sin fjerde rapport siden oppstarten av lærerløftet. Tallene viser en økning i antall søkere til både høyere utdanning og grunnskoleutdanning i perioden 2010-2013, på henholdsvis 13 og 9 prosent.

Men samtidig viser tallmaterialet at én av tre lærere hoppet av utdanningen etter at to av de fire årene var gjennomført. Frafallet er blant de høyeste i høyere utdanning, og spesielt i Nord-Norge er situasjonen alvorlig.

. Når man ser disse tallene, er det nærliggende å tenke at lærermangelen har kommet ut av kontroll. Elevtallet i grunnskolen øker, men vi får ikke flere unge inn i yrket – tross reformer og kampanjer. Samtidig går store lærerkull fra 60- og 70-tallet snart av med pensjon, sier professor Peder Haug ved Høgskolen i Volda.

Også Utdanningsforbundet er bekymret.

- Nå må det tas et krafttak på flere områder, sier forbundsleder Ragnhild Lied.

Hun mener det mest opplagte er å heve lærerlønnen. 

På forsiden nå