Slik fant vi tallene

Hvert år tar omlag 100 mennesker livet sitt mens de er under behandling.

Saken oppdateres.

Når dette skjer, skal det varsles til Helsetilsynet. De tar deretter kontakt med virksomheten som har varslet, og gjør en vurdering av om saken bør gåes etter. Enten gjør de det selv, eller så utfører fylkesmennene tilsynet, eller - og det er vanligst, saken blir ikke ettergått.

Det fins ingen pålitelig nasjonal oversikt over selvmord i psykisk helsevern, ifølge Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging. Helsetilsynet blir varslet på e-post om selvmord innen psykisk helsevern, og også Kunnskapssenteret fører statistikk på dette. Statistikken er imidlertid svært mangelfull, og preget av underrapportering.

Når Adresseavisen skriver at minst 423 mennesker har tatt sitt liv innen psykisk helsevern fra 2010 og ut 2013, har vi basert disse tallene på rapporteringen til Meldesentralen fram til 2011. Etter dette har vi innhentet tall fra den nye varslingsordningen Statens helsetilsyn har opprettet. Fra og med 2012 virker det som denne ordningen er blitt mer innarbeidet, og rapporteringen har økt.

Til sammen har da minst 423 mennesker som har vært under behandling tatt sitt liv siden 2010. Dette er ulike varslingsordninger, så tallene er ikke helt sammenlignbare fra år til år. Men dette er det beste datagrunnlaget som fins på hvor mange som tar livet sitt når de er innenfor psykisk helsevern.

LES MER: Her svikter det når pasienter tar sitt eget liv

LES MER: Historiene om 32 pasienter som tok sitt eget liv

Slik har vi undersøkt
  • Adresseavisen ba i 2012 samtlige av landets fylkesmenn om innsyn i saker som omhandler selvmord i psykiatrien fra 2010.
  • Etter en omfattende prosess, fikk vi innvilget innsyn hos fire fylkesmenn, totalt 26 saker.
  • I tillegg har avisen fått innsyn i seks saker fra Statens helsetilsyn. I fem av disse sakene har utrykningsgruppen, som ble opprettet i midten av 2010, rykket ut til sykehuset.
  • Gjennomgangen viser at samme type feil gjøres i flere av sakene.
  • Vi har valgt å ikke omtale hvilke sykehus og fylker sakene er hentet fra. Dette er gjort for å sikre anonymiteten til pasienter og etterlatte.
På forsiden nå