Rapport støtter kvikksølvofre

Den nye St. Olavs-rapporten om kvikksølvskader styrker tannhelsesekretærenes sak. Mange hundre vil søke yrkesskadeerstatning.

Saken oppdateres.

– Blant kvinner som for 20-30 år siden hadde levert urinprøver med et høyt innhold av kvikksølv, viste de nevropsykologiske testene hukommelsesproblemer. Det er bemerkelsesverdig, sier professor Bjørn Hilt.

I går var han hos arbeidsminister Bjarne Håkon Hansen for å levere andre del av undersøkelsen om mulige senskader av kvikksølveksponering blant ansatte i tannhelsetjenesten. Den første delen – som var ferdig i februar – slo fast at kvikksølvdampen fra amalgamet hadde ført til helseskader blant tannlegeassistenter. Den andre delen omfatter blant annet medisinske undersøkelser av et utvalg midt-norske tannlegesekretærer.

Stor betydning

– De nye resultatene svekker ikke konklusjonene vi kom med i forrige omgang, sier Hilt.

For de mange tannlegesekretærene som mener de er helseskadet, vil rapporten kunne få stor betydning. Så langt har ingen tannlegeassistenter i Norge fått yrkesskadeerstatning for kvikksølvforgiftning. Da Tordis Stigen Klausen i 1997-1998 førte sin sak til topps i rettsapparatet, tapte hun.

– Det satte en stopper for andre saker, sier advokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Fagforbundet .

Bare i Fagforbundet er det nå rundt 200 som vil søke yrkesskadeerstatning. I YS-forbundet Parat regner leder Gerd Bang-Johansen med et enda høyere tall.

Noen har allerede søkt. Men disse sakene er blitt liggende i NAV-systemet, i påvente av den nye rapporten.

Advokat Rønning-Aaby er overbevist om at de nye resultatene – sammen med dem som kom i februar – vil kunne hjelpe dem som søker yrkesskadeerstatning.

– I tiden fremover blir det viktig å få informasjonen ut til de medisinske miljøene, til fastleger og spesialister rundt om i landet. Egentlig er ikke resultatene overraskende. Sammenhengen mellom kvikksølvpåvirkning på tannlegekontorene og helseskader er tidligere dokumentert i en rekke internasjonale vitenskapelige artikler. Men dette er første gang det skjer i Norge.

Kan saksøke Staten

I tiden fremover vil resultatene fra St. Olavs bli tema for flere møter. Den 6. november møter forskerne de to involverte arbeidstakerorganisasjonene – Fagforbundet og Parat. Og den 15.november vil tannlegesekretærenes organisasjoner møte arbeidsminister Bjarne Håkon Hansen. Parat-leder Gerd Bang-Johansen ser innkallelsen som en seier.

– Vi fikk beskjed om at vi ville bli innkalt til møte om rapporten i november var like klar som den i februar, sier hun.

Rønning-Aaby understreker:

– Det er viktig at myndighetene nå erkjenner sammenhengen, slik at disse menneskene slipper å fortsette å slåss, sier Rønning-Aaby.

Yrkesskadeerstatning er den viktigste saken for de helseskadete tannlegesekretærene.

– Men vi vil også vurdere om Staten eller arbeidsgiverne har erstatningsansvar, sier advokat Anne-Gry Rønning Aaby.

 
På forsiden nå