- Alvorlig og sterkt beklagelig

Direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, er ikke fornøyd med at de samme feilene gjentas i psykisk helsevern.

- Det er en vesentlig samfunnsutfordring å i større grad forebygge selvmord og lære av de feilene som går igjen, sier direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen. 

Saken oppdateres.


Direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, sier at det er en vesentlig samfunnsutfordring å i større grad forebygge selvmord og lære av de feilene som går igjen.

–At de samme feilene gjentas, hva sier det om det selvmordsforebyggende arbeidet i psykisk helsevern?

–Vi er ikke fornøyd med at feil går igjen. De nasjonale retningslinjene er så konkrete og godt beskrevet at det skulle være mulig å følge disse. Men dette er også et vanskelig tema i fagfeltet. I mange sammenhenger kan det være veldig krevende å vurdere selvmordsrisiko. Da er det svært viktig med en tillitsfull relasjon mellom behandler og pasient, slik at de kan ha trygge samtaler som gir utfyllende opplysninger.

–I en tredjedel av sakene tar pasientene livet sitt inne på sykehuset. Hva sier det?

–Det er sterkt beklagelig. Det er de sykeste pasientene som er på sykehusene, og da vil man også oppleve større selvmordsproblematikk der. Samtidig er det derfor også store forventninger til at rammene må være trygge. Så har man dilemmaer mellom individuell frihet og restriksjoner. Hvor mange restriksjoner skal en frivillig innlagt pasient få?

LES MER: Her svikter det når pasienter tar sitt eget liv

Manglende fysisk sikring

–Men i flere av sakene er det manglende fysisk sikring inne på avdelingen som gjør det mulig for pasienten å ta livet sitt?

–Ja, og det er viktig at man gjennomgår bygningene for å fjerne gjenstander og løsninger som kan bidra til dette. Personalet må ha en høy bevissthet rundt at ikke redskaper som kan utgjøre en fare blir liggende på avdelingen. En del av bygningsmassen innenfor psykisk helsevern er også utformet i en annen tid, noe som gjør at man må være ekstra oppmerksomme.

–Bør det være en nullvisjon i forhold til selvmord som gjøres inne på sykehusene?

–Fordelen ved en nullvisjon er at et slikt mål kan få alle aktørene til å jobbe systematisk og effektivt mot et viktig mål. Man har noe å strekke seg etter, og det gjør noe med holdningen til en slik utfordring. Det kan virke positivt for arbeidet med forebyggingen. Men om det er realistisk at vi kan komme ned i null slike selvmord, tror jeg likevel ikke.

Samfunnsutfordring

–Siden 2010 har minst 423 tatt sitt eget liv under behandling. Hvor alvorlig er dette?

–Alle selvmord er alvorlig og sterkt beklagelig, det mener alle fagfolk som jobber i systemet. Det er en vesentlig samfunnsutfordring å i større grad forebygge selvmord og lære av de feilene som går igjen.

På forsiden nå