Sigmund Kvaløy Setreng er død

Filosof og forfatter Sigmund Kvaløy Setreng døde i dag, 79 år gammel.

Sigmund Kvaløy Setreng er død, 79 år gammel.  Foto: Jens Petter Søraa

Saken oppdateres.

«Filosofen, forfattaren, gardbrukaren og aktivisten Sigmund Kvaløy Setreng gjekk bort i dag, 27. mai. Setreng stod fram for ålmenta som leiaren av Mardøla-aksjonen i 1970, han var ei drivkraft i Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm) og er m.a. kjend som økofilosofiens far. Sigmund Kvaløy Setreng blei 79 år gammal», opplyser Setrengs familie til Adresseavisen.

Økofilosof

Setreng vil bli husket som samfunnsanalytiker og miljøaktivist. Han ble født i Trondheim, men vokste opp i Lom.

Etter å ha begynt ved filosofistudier ved Universitetet i Oslo i 1958, pleiet han nær kontakt med Arne Næss. Setreng utviklet etter hvert en original økofilosofi, blant annet preget av den norske filosofen Peter Wessel Zapffes biosofi.

Økofilosofi forstår gjerne som det tverrfaglige studiet av organismers livsvilkår og levemåter i samspill med sine omgivelser.

Koblet til musikk

- Sigmund Kvaløy Setreng gjorde en helt uvurderlig innsats for å bygge tanker og filosofi omkring miljø, natur og menneskets plass i dette, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum, som deltok sammen Setreng i Mardøla-aksjonen.

Jazzmusiker og professor emeritus Bjørn Alterhaug, som var god venn med Setreng og samarbeidet med ham ved flere anledninger, sier følgende:

- Tidlig skjønte han noe som er brennaktuelt nå, nemlig klima- og naturfordringene vi står ovenfor. Han koblet også musikk og filosofi. Musikk er en livsytring, som har dype røtter i et hvert samfunn.

På forsiden nå