Kraftig kritikk av Ahus etter selvmord

Oslo (NTB): Ahus får kraftig kritikk av fylkeslegen etter at en 20 år gammel kvinne tok sitt eget liv mens hun var pasient ved sykehuset.

Saken oppdateres.

– Behandlingen og oppfølgingen var uforsvarlig, sier fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus til NRK.

Han snakker om behandlingen Silje Johannesen Øwre (20) fikk ved Akershus universitetssykehus (Ahus) da hun havnet i psykiatrien. Øwre ble medisinert med lykkepiller, sovepiller, smertestillende og beroligende. På det meste tok Silje 19 forskjellige medikamenter hver dag.

Etter å ha forsøkt å ta sitt eget liv flere ganger, lyktes hun til slutt, mens hun hadde permisjon fra psykiatriavdelingen på Ahus. Permisjonen hadde hun til tross for at det i journalen sto at hun var «akutt og kronisk suicidal».

Schou mener flere forhold ved Ahus er kritikkverdige. Blant annet gjelder dette feil diagnoser, uforsvarlig medisinering, slurv med journaler og mangel på kontakt med pårørende. Fylkeslegen mener også evalueringen av behandlingen var dårlig.

– Vi har konkludert med at de på flere områder bryter loven, sier Schou. (©NTB)

På forsiden nå