Få straffedømte utlendinger sendes hjem

I år er 18 straffedømte sendt til hjemlandet for soning, bare én av dem til Romania. Samtidig sier Justisdepartementet at arbeidet med hjemsendelse av straffedømte er prioritert.

Saken oppdateres.

Andelen utenlandske statsborgere i norske fengsler har økt fra 8,6 prosent i 2000 til 34,2 prosent ved utgangen av mai i år, ifølge tall TV 2 har innhentet. Omkring 4.000 personer sitter til enhver tid i fengsel i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I flere år og under flere regjeringer har hjemsendelse av dømte for soning i hjemlandets fengsler vært en prioritert oppgave.

– Ambisjonen er at flest mulig av straffedømte utlendinger skal ut. Det vil gjøre noe med kapasiteten i norske fengsler, og det vil ha en preventiv effekt at de blir sendt rett tilbake til hjemlandets soningsforhold, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet til Aftenposten.

Han sier regjeringen har prioritert arbeidet med hjemsendelse kraftig, og han har selv vært i møter med myndighetene i Romania og Bulgaria for å drøfte problemstillingen.

– Vi har store utfordringer med Romania. Der er saksbehandlingstiden så lang at vi ikke får noen effekt, sier Brein-Karlsen, som planlegger et nytt besøk i høst.

Saksbehandlingstid i saker om soningsoverføring varierer fra land til land, for noen land flere år. Samtidig krever flere land domstolsbehandling for å motta egne borgere til soning. 

På forsiden nå