Ingen anmeldelser til Spesialenheten etter Sian-bråk i Bergen på Festplassen