Meglere spår opptil 25 prosent dyrere leiligheter i Oslo