2.654 asylsøkere til Norge i fjor – 900 færre enn året før