Straffesak etter barnehagedødsfall i Bergen henlagt