Ekspertgruppe ønsket gjenåpning av hele barnetrinnet – ble ikke hørt