Tirsdag og mandag ble det registrert henholdsvis 112 og 92 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.

UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere til Norge den 25. februar. Siden da har det kommet 18.923 søknader.